•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Borba protiv korupcije – na papiru i u praksi

  •  
  • Datum: 29. mart 2018.

   U kojoj meri su sprovedene antikorupcijske aktivnosti zacrtane Akcionim planom za poglavlje 23 glavna je tema skupa koji će biti organizovan u četvrtak, 29. marta od 11h  u velikoj sali Medija centra (I sprat, Terazije 3, Beograd).

   Na skupu će biti predstavljeni alternativni izveštaji o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na borbu protiv korupcije, a koji definiše ključne mere za sprovođenje preporuka koje je Evropska unija dala Srbiji u procesu pregovora.

   Na skupu će govoriti:

   • Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija;
   • Vladimir Erceg, Beogradski centar za bezbednosnu politiku;
   • Ivana Cenerić, Centar za obrazovne politike;
   • Hajrija Mujović, Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo;
   • Marina Matić Bošković, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

   U fokusu diskusije biće pitanja:

   1. Kako se koordiniše borba protiv korupcije?
   2.  Da li su izmenjene nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije i pravila o razmatranju izveštaja Saveta?
   3. Šta je planirano, a šta urađeno sa finansiranjem stranaka, sukobom interesa i pristupom informacijama?
   4. Ima li rešenja za nezakonito bogaćenje, depolitizaciju javne uprave, zaštitu uzbunjivača?
   5. Kakav je nadzor javnih nabavki, privatizacije i rada državnih preduzeća?
   6. Kako se borimo protiv korupcije u zdravstvu, prosveti, i policiji?
   7. Koji su efekti reforme pravosuđa na borbu protiv korupcije?
   8. Koje su preporuke za reviziju Akcionog plana?

    

   Zbog ograničenog broja mesta molimo Vas da prisustvo potvrdite do srede 28. marta, i-mejlom na adresu office@bezbednost.org ili ts@transparentnost.org.rs, ili telefonom na broj 011 3287 226 ili 011 3033 827

    

   Agenda

    

   10:45 - 11:00   Registracija učesnika

   11:00 - 11:05   Uvodne napomene   

   11:05 - 11:20   Kako se sprovode antikorupcijske preventivne mere i dokle se stiglo sa izmenama zakona?

   Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

   11:20 - 11:35   Kako se borimo protiv korupcije u policiji?

   Vladimir Erceg, Beogradski centar za bezbednosnu politiku

   11:35 - 11:50   Kako se borimo protiv korupcije u prosveti?

   Ivana Cenerić, Centar za obrazovne politike

   11:50 - 12:05   Kako se borimo protiv korupcije u zdravstvu?

   Hajrija Mujović, Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo

   12:05 - 12:20   Koji su efekti reforme pravosuđa na borbu protiv korupcije?

   Marina Matić Bošković, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

   12:20 - 13:00Pitanja i odgovori, diskusija

    

   Prezentacija alternativnih izveštaja deo je projekta „Antikorupcijske reforme i njihovi efekti - ostvarivanje preporuka za borbu protiv korupcije u okviru Poglavlja 23 evropskih integracija“ koji sprovodi Transparentnost Srbija i projekta „Alternativni pogled na Poglavlje 23 - izmene pravnog okvira i praksi“ koji sprovodi Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Projekti su finansirani iz budžeta Republike Srbije, na osnovu konkursa koji je sprovela Agencija za borbu protiv korupcije. Izneti stavovi i mišljenja pripadaju autorima i ne predstavljaju nužno i stavove Agencije za borbu protiv korupcije.  

    
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •