•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP uticao na agendu Londonskog samita

  •  
  • Datum: 27. april 2018.

   U okviru Foruma civilnog društva koji je deo Berlinskog procesa BCBP je moderirao online konsultacije u oblasti bezbednosti gde su eksperti i organizacije civilnog društva sa Zapadnog Balkana imali priliku da podele nalaze istraživanja i diskutuju. Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić po završetku konsultacija napisala je prikaz praktične politike o bezbednosnim temama u regionu zasnovan na nalazima istraživanja, komentarima i preporukama.

   Nakon online konsultacija predstavnici organizacija okupili su se 26. i 27. aprila u Beču. Kroz radionice i sastanke predstavnici civilnog društva iz regiona mogli su da utiču na dnevni red i odluke koje će donositi lideri zemalja i evropski zvaničnici na Samitu Zapadnog Balkana koji se održava u Londonu 10. jula.

   Predstavnici civilnog društva sastali su se sa zvaničnicima Ministarstva spoljnih poslova Vlade Velike Britanije u cilju razrađivanja prikaza praktičnih politika koje su pripremljene u skladu sa temama Londonskog samita, uključujući i bezbednosne teme. Nakon toga, preko pedeset predstavnika civilnog društva okupilo se kako bi razgovaralo o prikazima praktičnih politika i na osnovu njih formulisalo preporuke u skladu sa temama Londonskog samita.

   Pročitajte preporuke u oblasti bezbednosti bazirane na prikazu praktične politike koji je napisala direktorka BCBP.

   Preporuke koje zastupaju interese građana na Balkanu će biti široko distribuirane donosiocima odluka koji učestvuju na samitu.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •