•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Direktorka BCBP izabrana za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru

  •  
  • Datum: 31. jul 2018.

   Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Sonja Stojanović Gajić ponovo je dobila najveći broj glasova za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru u prioritetnoj oblasti Vladavina prava.

   Za 8  kandidata i kandidatkinja u tri prioritetne oblasti je glasalo 154 organizacija civilnog društva, a direktorka BCBP je dobila najveći broj glasova u prioritetnoj oblasti Vladavina prava.

   Više informacija o procesu i rezultatima glasanja možete dobiti na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

   BCBP se zahvaljuje svim organizacijama civilnog društva koje su poslale svoj glas za Sonju Stojanović Gajić i na taj način omogućile značajnije učešće građanskog društva iz Srbije u procesu donošenja odluka na evropskom nivou.

    

   Komisija za izbor predstavnika organizacija civilnog društva za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru donela je 31. jula 2018. godine Odluku o predlogu predstavnika organizacija civilnog društva za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji.

   Zajednički konsultativni odbor (EU-Serbia Civil Society Joint Consultative Committee - JCC) okuplja predstavnike Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnike socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji. Ovaj mehanizam će doprineti učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka na evropskom nivou, kao i transferu evropskih vrednosti i njihovoj promociji u Srbiji.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •