•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Kako vojnici iz različitih zemalja da govore zajedničkim jezikom u mirovnim operacijama

  •  
  • Datum: 18. decembar 2018.

   Kakva obuka je potrebna štabnim oficirima za multinacionalne mirovne operacije kako bi mogli da primenjuju kompatibilne operativne koncepte i standarde iako dolaze iz različitih zemalja bila je tema u fokusu studijske posete Centru za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) u Sarajevu koju je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) 16-18. decembra 2018.

   Poseta je organizovana sa ciljem upoznavanja sa radom PSOTC-a, kursevima koji se tamo realizuju, kao i njihovim iskustvom u korišćenju raspoloživih mehanizama za izgradnju interoperabilnosti i njihovoj primeni u obukama za operacije podrške miru. Poseta je organizovana tokom izvođenja kursa za štabne oficire u multinacionalnim mirovnim operacijama. Predstavnici BCBP su zajedno sa ekipom TV Prva imali priliku da prisustvuju praktičnim vežbama „Pregovaranje i vođenje sastanaka” i „Rad sa medijima i tehnike intervjua”.

   „Izvođenje ovakvih obuka u akreditovanim centrima značajno doprinosi izgradnji interoperabilnosti i regionalnoj saradnji. Polaznici iz svih zemalja regiona ovako imaju priliku da se upoznaju, razmene iskustva i na taj način pripreme za zajedničko učestvovanje u multinacionalnim operacijama“, istakla je istraživačica BCBP Marija Ignjatijević.


   Centar za obuku za operacije podrške miru je jedini trening centar za mirovne operacije u regionu sa akreditacijom Partnerstva za mir. PSOTC organizuje kurseve obuke za mirovne operacije u kome kao polaznici i instruktori učestvuju predstavnici svih zemalja u regionu, ali i Velike Britanije, Nemačke, Ukrajine, kavkaskih zemalja, itd. Tokom posete bilo je reči o tome kako se donose odluke na operativnom nivou kada je više zemalja uključeno u mirovnu operaciju, kako se organizuje rad u štabu komande multinacionalne operacije i šta sve pojedini oficiri koji dolaze moraju da znaju da bi se uklopili, kako se sprovode vežbe na mapama (MAPEX), ali i koju korist zemlja poput Srbije može da ima od slanja štabnih oficira u multinacionalne operacije.

   Jedan od ciljeva posete bio je i jačanje saradnje između istraživača i novinara - istraživači su imali priliku da informišu i daju uputstva novinarima na šta da obrate pažnju prilikom izveštavanja, kako bi javnosti predstavljali najrelevantije informacije, dok su novinari ukazali istraživačima koje teme mogu da privuku pažnju javnosti.

   Studijska poseta je organizovana u okviru projekta „Istraživanje najbolje moguće saradnje: kakvu ulogu treba da ima NATO u Srbiji i regionu?”, koji podržava Ambasada Velike Britanije u Beogradu. BCBP kroz ovaj projekat teži da doprinese unapređenju saradnje Srbije i NATO i pružanju kredibilnih informacija o aktivnostima NATO na Zapadnom Balkanu.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •