•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Održan je prvi seminar za XI generaciju stažista u BCBP

  •  
  • Datum: 07. februar 2012.

   U utorak 7. februara održan je prvi seminar za novu, XI generaciju stažista Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Stažisti će u narednih šest meseci imati prilike da se upoznaju sa radom Centra, kao i da u njemu aktivno učestvuju.

   Na početku seminara, stažisti su dobili priliku da od jednog od osnivača Centra, Milorada Timotića, saznaju više o njegovom osnivanju i o samim osnivačima, kao i o nekim od većih projekata koji su do sada sprovedeni. Pored toga, o istorijatu i ciljevima Centra stažisti su imali prilike da čuju od koordinatora obrazovanja u Centru, Đorđa Popovića.

   Direktorka Centra, Sonja Stojanović, govorila je o karakteristikama think-tank organizacija, kao i njihovim sličnostima i razlikama u odnosu na druge organizacije i njihovu ulogu u okviru bezbednosnog sektora. Nakon toga je sledilo upoznavanje stažista sa istraživačima Centra, koji su predstavili istraživačke projekte na kojima su trenutno angažovani. Stažisti će u toku narednih šest meseci imati priliku da pod mentorstvom istraživača učestvuju u istraživačkim i drugim projektima iz oblasti bezbednosti, a njihov zadatak biće i da napišu autorski tekst, uz mogućnost objavljivanja u časopisu Bezbednost Zapadnog Balkana. Pored toga, stažistima će biti pružena mogućnost da pišu tekstove za biltene koji izlaze u izdanju Centra.

   Đorđe Popović predstavio je koncept reforme sektora bezbednosti, nakon čega su stažisti imali prilike da u okviru timskog rada pokušaju da povežu ovu temu sa prilikama u Srbiji. Usledila je radionica na temu učešća organizacija civilnog društva u bezbednosnoj politici koju je držala istraživačica Centra Zorana Brozović. U okviru ove radionice diskutovano je o načinu i razlozima, kao i mogućim izazovima učešća civilnog društva u bezbednosnoj politici.

   Stažisti XI generacije BCBP su:

   1. Milan Milenković je rođen 1983. godine. Završio je Fakultet političkih nauka u Beogradu, odsek za međunarodne odnose. Dvogodišnje postdiplomske Istočnoevropske studije je završio u Bolonji i Sankt Petersburgu sa tezom o srpsko-ruskim odnosima. Bio je na praksi u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike i Kancelariji za evropske integracije. Bio je polaznik Beogradske otvorene škole. Objavljivao je radove o pravnom regulisanji volontiranja i položaju mađarske manjine u Slovačkoj i Rumuniji. Govori engleski, ruski, italijanski i makedonski jezik.
   2. Marija Milisavljević je rođena 1985. godine. Završila je Filozofski fakultet u Beogradu, odsek za psihologiju, na kome je završila i master studije, a sada se nalazi na doktorskim studijama. Ima niz objavljenih naučnih radova iz oblasti psihologije. Bila je na praksi na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta i u IPSOS Stratedžik marketingu. Govori engleski i nemački jezik.
   3. Andrea Stepanović je rođena 1988. godine. Završila je Filološki fakultet u Beogradu, odsek za arapski jezik i književnost. Trenutno se nalazi na master studijama Nauke o bezbednosti na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Radi kao volonter - istraživač u u nevladinom udruženju BAMERC ( Balkan and Middle East Regional Cooperation ). Govori engleski, arapski, španski i italijanski jezik.
   4. Đorđe Jovićević je rođen 1989. godine. Na završnoj je godini Fakulteta političkih nauka u Beogradu, odsek za međunarodne odnose. Član je Upravnog odbpora organizacije Otvorena komunikacija, gde radi kao debatni trener. Bio je saradnik na predmetu Istorija političkih teorija, kao i na predmetu Savremena politička teorija na Fakultetu političkih nauka. Bio je na praksi u Ministarstvu spoljnih poslova. Govori engleski, španski i nemački jezik.
   5. Dunja Vajman je rođena 1984. godine. Završila je Pravni fakultet u Beogradu, odsek za međunarodno pravo. Trenutno volontira u Ekonomist medija grupi, a bila je na praksi u Centru za zaštitu azilanata, Praxisu, Narodnoj kancelariji Predsednika Republike. Završila je Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava, kao o kurseve o korupciji i organizovanom kriminalu na Pravnom fakultetu u Beogradu. Govori engleski i francuski jezik.
   6. Marija Stevuljević je rođena 1984. godine. Završila je Filozofski fakultet u Beogradu, odsek za etnologiju i antropologiju. Studentkinja je alternativnih Ženskih (rodnih) studija pri Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Pohađala je Univerzitet socijaldemokratije za mlade političare/ke, aktiviste/kinje građanskog društva i novinare/ke u organizaciji Fridrih Ebert fondacije. Trenutno volontira u Medijskom arhivu Ebart, a bila je na praksi u Centru za studije socijalne demokratije i izdavačkoj kući Forum Media. Govori engleski i francuski jezik.
   7. Nevenka Ćirić Blažić je rođena 1979. godine. Završila je Filozofski fakultet u Beogradu, odsek za etnologiju i antropologiju. Trenutno se nalazi na master studijama Kulture i teorije roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Poseduje višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na terenu. Govori engleski i nemački jezik.
   8. Sara Nikčević je rođena 1986. godine. Apsolventkinja je Fakulteta političkih nauka u Beogradu, odsek za međunarodne odnose. Volontirala je u Evropskom pokretu u Srbiji. Pohađala je alternativni dodiplomski program Ženskih studija Centra za ženske studije. Završila je Školu primenjene diplomatije Evropskog pokreta, kao i Školu veština političke komunikacije Centra modernih veština. Govori engleski, italijanski, španski i nemački jezik.
   9. Stefan Mrvaljević je rođen 1990. godine. Na završnoj je godini Fakulteta političkih nauka u Beogradu, odsek za međunarodne odnose. Učesnik je brojnih studentskih konferencija i debatnih turnira. Govoeri engleski, francuski i nemački jezik.
   10. Nikola Dragić je rođen 1987. godine. Završio je fakultet političkih nauka u Beogradu, odsek politikologija. Pohađao je Školu nove politike, Školu političke komunikacije i socijaldemokratije Centra modernih veština, Školu ljudskih prava za trenere Beogradskog centra za ljudska prava, Školu socijaldemokratije Socijaldemokratske unije i član je Debatnog kluba Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Volontirao je u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike, Inicijativi mladih za ljudska prava i Beogradskom centru za ljudska prava. Govori engleski, ruski i španski jezik.
   Povezane teme:stažiranje, obrazovanje, BCBP
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •