•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Rezultati istraživanja o graničnim sporovima na Zapadnom Balkanu predstavljeni u Briselu

  •  
  • Datum: 10. novembar 2011.
   Rezultati izveštaja "Povlačenje granica na Zapadnom Balkanu: perspektiva običnih ljudi" predstavljeni su Evropskoj komisiji u Briselu (Direktoratu za proširenje) i Službi za spoljne poslove Evropske unije, kao i organizacijama civilnog društva zainteresovanih za bezbednost, koje su okupljene oko mreže EPLO (European Peacebuilding Liaison Office) 9. novembra 2011. godine.
   Rezultati istraživanja predstavljeni su u institucijama EU
   Rezultati istraživanja predstavljeni su u institucijama EU

   Rezultati istraživanja koje je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) izveo u saradnji sa organizacijama iz BiH, Crne Gore i Kosova ukazuju na to da je proces razgraničenja među republikama i pokrajinama bivše SFRJ doneo sa sobom niz različitih i brojnih izazova.

   Dva nalaza su karakteristična za sve studije slučaja (Srbija, BiH, Crna Gora, Kosovo). Prvo, regioni su ekonomski marginalizovani, što je  paradoksalan nalaz, budući da bi upravo ovi regioni, zbog toga što se preko njih trguje, trebali da ekonomski prosperiraju. Drugo, ljudi koji žive uz granicu/administrativnu liniju osećaju se isključenim iz procesa pregovora o granici.

   Predstavnici Evropske unije (EU) su istakli da je predstavljena studija izuzetno značajna zbog toga što je uključila probleme i stavove ljudi koji žive blizu granice/administrativne liniju. Predstavnici civilnog društva su pokrenuli debatu o tome da li bi politički pritisak na vlade zemalja Zapadnog Balkana ubrzao rešavanje teritorijalnih i graničnih sporova. 

   Preporuke ovog istraživanja su namenjene Evropskoj uniji (EU) kako bi na pravi način podržala rešavanje sporova na Zapadnom Balkanu.

   Dve prestižne britanske organizacije civilnog društva, Saferworld i Conciliation Resources rukovode ovim istraživanjem a pored Beogradskog centra za bezbednosnu politiku u istraživanju učestvuju i  Centar za sigurnosne studije (Bosna i Hercegovina), Centar za bezbednosne studije (Crna Gora), Kosovski centar za bezbednosne studije i Forum za građansku inicijativu (Kosovo).

   Zorana Brozović

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •