•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • U Briselu predstavljamo rezultate istraživanja o problemima života u pograničnim područjima

  •  
  • Datum: 09. novembar 2011.

   BCBP će zajedno sa partnerskim organizacijama predstaviti 9. novembra rezultate istraživanja sprovedenog u okviru projekta „Viđenje običnih ljudi o mirotvorstvu“ Evropskom parlamentu, Generalnom direktoratu za proširenje kao i Službi za spoljne poslove Evropske unije.

   Istraživanje će takođe biti predstavljeno nezavisnim istraživačkim organizacijama sa sedištem u Briselu. Istraživanje koje smo radili u partnerstvu sa britanskim organizacijama - Saferworld (www.saferworld.org.uk) i Conciliation Resources (www.c-r.org) za cilj je imalo analizu teritorijalnih sporova i pitanja demarkacije granica u nekoliko regiona u svetu, kao i probleme građana uzrokovane nerešenim teritorijalnim sporovima i problemima života u pograničnim područjima.

   Preliminarni rezultati istraživanja ukazuju na to da je proces razgraničenja među republikama i pokrajinama bivše SFRJ doneo sa sobom niz različitih i brojnih izazova.

   • Problemi u području oko administrativne linije između Kosova i Metohije i Srbije proizilaze iz političkog procesa nastalog nakon proglašenja nezavisnosti Kosova.
   • U ostalim slučajevima obuhvaćenim ovim istraživanjem stanovništvo u pograničnim područjima ima problem bezbednosti ali se i suočava sa problemima koji su uslovljeni prirodnim okruženjem.
   • Kako su sukobi na ovom području imali karakter oružanih sukoba, percepcija vojno-startegijske važnosti određenih područja je jedan od otežavajućih faktora koji utiče na postizanje dogovora u vezi sa demarkacijom granica.
   • Spor povodom i aktuelni incidenti na administrativnim prelazima na severu Kosova, prema nalazima ovog istraživanja predstavljaju jedini primer kako jedan pogranični spor ima mobilizacijski karakter i potencijal za sukobe, dok ostali istraživani slučajevi sugerišu da sporovi u vezi sa granicama ne nose rizik obnavljanja konflikta širom regiona.
   • Sporost u rešavanju ovih problema na način koji bi uvažio potrebe i perspektivu stanovništva u pograničnim područjima nudi mogućnost da ekstremisti širom regiona ekploatišu ove probleme.

   Preporuke ovog istraživanja su namenjene EU, kako bi na pravi način podržala rešavanje sporova na Zapadnom Balkanu.

   U istraživanju su učestvovale i nezavisne istraživačke organizacije iz Bosne i Hercegovine (Centar za sigurnosne studije), Crne Gore (Centar za bezbednosne studije) i Kosova (Kosovski centar za bezbednosne studije i Forum za građansku inicijativu). 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •