•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Stažisti učili o saradnji u regionu, veštinama prezentacije i istraživačkom radu na terenu

  •  
  • Datum: 11. oktobar 2011.
   Održan je treći seminar za stažiste 10. generacije

   Početkom oktobra, u prostorijama Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, održan je treći po redu seminar za stažiste. U njegovom prvom delu, Jelena Radoman uputila je stažiste u dosadašnji razvoj regionalne bezbednosne saradnje. Razgovaralo se o postojećim regionalnim organizacijama, njihovim prednostima i manama, kao i izazovima sa kojima se suočava Srbija u domenu regionalne bezbednosne saradnje.

   Sledeće predavanje odnosilo se na prezentacione veštine. Marko Savković je govorio o značaju medija u istraživačkom poslu, a posebno se osvrnuo na tehnike pravilnog pisanja saopštenja za medije i pripremu za nastupe u medijima. Stažisti su se složili su se da je neophodno poboljšati saradnju medija sa nezavisnim istraživačkim institutima, kako bi se povećala njihova vidljivost u javnosti.

   Više informacija o istraživačkom radu na terenu stažisti su dobili kroz razgovor sa Zoranom Brozović, Markom Miloševićem, Markom Savkovićem i Predragom Petrovićem. Oni su sa stažistima podelili zanimljiva iskustva stečena tokom rada na projektima koji se bave graničnim konfliktima i vojnim skladištima u Srbiji. Predavanje je bilo zanimljivo za stažiste jer su, između ostalog, dobili  mnoge korisne savete o tehnikama vođenja intervjua i odabiru pravih sagovornika.

   Završni segment seminara bio je posvećen prezentacijama istraživačkih radova, koje će u narednom periodu izrađivati sami stažisti, uz pomoć istraživača Centra, kao mentora. Ovog puta nacrte svojih istraživačkih radova kolegama stažistima i istraživačima predstavile su stažistkinje Branka Milinčić, čiji se rad bavi zakonskim regulisanjem upoterebe vatrenog oružja u privatnim bezbednosnim kompanijama u Srbiji, i Tijana Borisavljević, koja je istraživala dijalog Srbije i Kosova.

   Stažisti su seminar ocenili kao vrlo interesantan i informativan. Istakli su da su dobili sve neophodne informacije i imali priliku da pitaju sve što ih zanima.

   Izveštaj pripremila Marina Tadić, stažistkinja BCBP

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •