•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Održan je drugi seminar posvećen stažistima Centra

  •  
  • Datum: 26. septembar 2011.

   U prostorijama Beogradskog centra za bezbednosnu politiku održan je drugi po redu seminar, namenjen desetoj generaciji stažista u Centru.

   Ovom prilikom, stažisti su imali prilike da se upoznaju sa metodologijom, načinima i tehnikama istraživanja u oblasti bezbednosti, a sve to na primeru rada istraživača BCBP u okviru projekta „Mapiranje i nadgledanje reforme sektora bezbednosti u Srbiji“. Stažistima je Predrag Petrović predstavio projekat, a zatim i metodologiju rada na njemu. Zatim su oni sami dobili priliku da na praktičan način uvežbaju primenu metodologije na osnovu primera koji su dobili iz publikacije projekta.

   U nastavku seminara stažisti su upoređivali rezultate svojih nalaza, prikupljenih na osnovu prethodno predstavljene metodologije rada, sa nalazima istraživača u sastavu realizacije projekta „Mapiranje i nadgledanje reforme sektora bezbednosti u Srbiji“, nakon čega je usledila diskusija o prednostima i nedostacima primenjene metodologije. Istraživači su savetima preneli iskustva rada na projektu stažistima.

   Poslednji deo seminara i predavanja imao je za cilj da se stažistima prenesu znanja vezana za pisanje projekata, način odabira teme, metod formulacije problema, kao i način prikupljanja podataka. Stažistima je takođe predstavljen način na koji se ovakve vrste projekta finansiraju, kao i kako se rezultati projekta implementiraju i evaluiraju. Sa ovom temom zavrešena su predavanja na drugom seminaru, posle čega su stažisti pristupili izboru istraživačkih tema, na čijem radu će i primeniti određena znanja stečena na ovom seminaru. Stažistima su, u zavisnosti od izabrane teme, odabrani mentori-istraživači koji će im pomagati u izradi svojih istraživačkih radova.

   Na osnovu popunjenih evaluacionih formulara, stažisti su seminar ocenili izuzetno korisnim i interesantnim, pri čemu su posebno istakli značaj znanja koja su stekli o izradi projekata i praktičnim pitanjima vezanim za istraživanje i način realizacije projekta.

   Izveštaj pripremio Srđan Hercigonja, stažista BCBP

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •