•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv predsedniku Tadiću da podrži "Paradu ponosa"

  •  
  • Datum: 01. septembar 2011.

   Organizacije civilnog društva pozivaju predsednika Srbije Borisa Tadića da primi delegaciju organizatora ovogodišnje „Parade ponosa“ i tim činom pokaže nedvosmislenu podršku održavanju ove manifestacije u Beogradu, najavljene za 2. oktobar 2011. godine.

   Podsećamo da je predsednik Tadić 22. juna ove godine podržao održavanje ovog skupa, rekavši da „Paradu ponosa“ treba posmatrati pre svega kao „politički gest kojim jedna manjinska zajednica u našem društvu legitimizuje svoja ljudska i građanska prava zagarantovana Ustavom, ali kojim želi i da razbije negativne stereotipe i predrasude koji pripadnike ove grupe prate i otežavaju im svakodnevni život”. Tadić je tada naglasio da nadležni državni organi moraju da učine “sve kako bi ona prošla u miru i redu” i da Srbija mora da obezbedi svim svojim građanima punu ravnopravnost i bezbednost bez obzira na nacionalnu, versku i političku različitost, kao i razliku u seksualnom opredeljenju.

   Od velikog značaja za unapređenje standarda ljudskih prava u Srbiji je i činjenica da je predsednik Tadić i 2010. godine razgovarao sa organizatorima “Povorke ponosa” i podržao održavanje ove manifestacije.

   Organizacije civilnog društva zahtevaju da Boris Tadić pokaže političku doslednost i u okviru svojih ingerencija učini sve da Srbija zaista postane društvo bezbedno za sve svoje građane. Smatramo da predsednik države ne mora neprestano da podržava održavanje “Parade ponosa”, ali i da je veoma bitno da podrška ima društveni efekat.

   Pravo je svakog pojedinca i pojedinke da živi onako kako želi, bez diskriminacije, uz pravo na privatnost i jednakost pred zakonom. Niko ne bi trebalo da bude ograničen konzervativizmom, neznanjem ili netolerancijom. Ovo se odnosi na fenomen seksualnosti, kao i na pripadnost rasi, polu, religiji i nacionalnosti.

   Potpisnice saopštenja:

   1. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin

   2. Nezavisno udruženje novinara Srbije

   3. Centar za razvoj civilnih resursa, Niš

   4. Građanska akcija Pančevo

   5. Heartefact

   6. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

   7. Impuls, Tutin

   8. Centar za održive zajednice, Novi Sad

   9. Beogradski centar za bezbednosnu politiku

   10. Inicijativa mladih za ljudska prava

   11. Resurs centar Beograd

   12. Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM)

   13. Mladi evropski federalisti - Beograd

   14. Žene za mir, Leskovac

   15. Centar za mir i razvoj demokratije

   16. Fond za humanitarno pravo

   17. Građanski parlament

   18. Žene u crnom

   19. Beogradski centar za ljudska prava

   20. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)

   21. Zelena omladina Srbije

   22. Centar za prava manjina

   23. Koalicija protiv diskriminacije, koju čine:

   - Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS)

   - Civil Rights Defenders

   - LABRIS - organizacija za lezbejska ljudska prava

   - Udruženje studenata sa hendikepom

   - GAYTEN LGBT

   - Praxis

   - Regionalni centar za manjine

   - Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš, Odbor za ljudska prava Negotin, Odbor za ljudska prava Valjevo, Građanski forum Novi Pazar, Vojvođanski centar za ljudska prava

   24. Miroslava Kojić, profesorka, vajarka

   25. Dr Dragana Dulić, profesorka BU

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •