•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Uspeh inicijative o izdavanju dokumenata licima bez prijavljenog prebivališta

  •  
  • Datum: 31. avgust 2011.

   Inicijativa o izdavanju ličnih dokumenata osobama bez prijavljenog prebivališta, koju je pokrenuo Beogradski centar za ljudska prava, a koju je potpisalo desetak organizacija civilnog društva, među kojima je i Beogradski centar za bezbednosnu politiku, dobila je svoj epilog. Naime, Zaštitnik građana Saša Janković i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se o Nacrtu izmene zakona o prebivalištu i boravištu.

   Već duže vremena jedan broj građana Srbije ne može da ostvari pravo na ličnu kartu jer važeći propisi to onemogućavaju. Neki to ne mogu da učine jer ne poseduju stalno mesto prebivališta ili boravišta što je, prema trenutno važećim propisima, jedan od uslova za izdavanje lične karte. Naime, bez utvrđene adrese prebivališta bilo koji građanin Republike Srbije ne može da izvadi osnovna lična dokumenta. Osobe bez ličnih dokumenata nailaze na nepremostive teškoće pri ostvarivanju osnovnih ljudskih i građanskih prava kao što su pravo na pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, zapošljavanju, stanovanju, obrazovanju, pravu na učešće u izborima i sl. U naročitom riziku se nalaze pripadnici ranjivih grupa tj. lica koja nemaju svoj dom kao i lica koja žive u neformalnim naseljima. Bez ličnih dokumenata oni postaju “pravno nevidljvi” tj. stranci u sopstvenoj državi.

   U Godišnjem izveštaju Evropske komisije za 2010. godinu ukazuje se na probleme u vezi s pristupom ličnim dokumentima, pa je i Akcionim planom za ispunjavanje preporuka iz Godišnjeg izveštaja predviđeno da MUP sačini Nacrt zakona o prebivalištu i boravištu građana, koji do danas nije sačinjen. 

   Smatramo da je neophodno da se u najkraćem roku obezbedi zakonski okvir koji omogućava da lica koja nemaju stalnu adresu ostvare pravo na posedovanje lične karte bez ikavog uslovljavanja. Adekvatno regulisanje ove materije zahteva eksplicitno garantovanje prava na lična dokumenta licima koja nemaju stalno mesto prebivališta bez davanja širokih diskrecionih ovlašćenja nadležnim organima da odlučuju o opravdanosti podnetih zahteva.

   Inicijativu su podržali:

   • Beogradski centar za ljudska prava
   • Centar za praktičnu politiku
   • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
   • Praxis
   • Centar za mir i razvoj demokratije 
   • Helsinški odbor za ljudska prava
   • Žene u crnom
   • YUCOM - Komitet pravnika za ljudska prava
   • Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS)
   • Centar za unapređenje pravnih studija (CUPS)

   O inicijativi je izvestio i dnevni list "Blic", videtihttp://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/274415/Licna-karta-i-gradjanima-bez-stalne-adrese .

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •