•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Predavanje Brusa Džeksona

  •  
  • Datum: 13. mart 2006.
   "Srbija i Crna Gora i NATO: perspektiva ulaska u 2008. godini"
   U sredini: gost Centra, Brus Džekson. Beograd, 13. mart 2006. Levo, prof. Miroslav Hadžić; desno, Ivan Vejvoda.
   U sredini: gost Centra, Brus Džekson. Beograd, 13. mart 2006. Levo, prof. Miroslav Hadžić; desno, Ivan Vejvoda.

   Brus Džekson, osnivač i predsednik Instituta za tranzicione demokratije iz SAD održao je predavanje, 13. marta 2006. godine u Centru za civilno-vojne odnose, na temu "Srbija i Crna Gora i NATO: perspektive ulaska SCG u NATO 2008". Predavanje je organizovao Balkanski fond za demokratiju, u saradnji sa CCVO, a namera organizatora bila je da okupljenima predstavi odnos između SCG i Alijanse, kao i da pokaže koji su to glavni uslovi za brže priključenje naše zemlje NATO. Tom prilikom, najviše je bilo reči o evroatlantskim odnosima, evoluciji uloge i strukture NATO u savremenim uslovima, kao i odnosu naše zemlje sa SAD i EU.

   Prilikom izlaganja, Brus Džekson je istakao prednosti koje bi za SCG nastale usled uspešnije saradnje sa Tribunalom u Hagu, a posebno nakon izručenja haških optuženika. On je naglasio da bi takva saradnja doprinela povećanju priliva investicija u našu zemlju, a time i poboljšanju privrednih aktivnosti i životnog standarda. Predavanju su, pored članova Centra i Beogradske škole za studije bezbednosti, istraživačkog odeljenja Centra, prisustvovali i predstavnici Balkanskog fonda za demokratiju, Atlantskog saveta SCG, Instituta G17, Fakulteta političkih nauka, kao i medija. Poseta je završena predlozima za uzajamnu buduću saradnju.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •