•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Održana redovna Skupština Centra za civilno-vojne odnose

  •  
  • Datum: 22. decembar 2006.

   Redovna Skupština Centra za civilno-vojne odnose održana je 22. decembra 2006. godine,  u prostorijama Centra. Skupštinom je, prema Statutu Centra, rukovodio profesor Miroslav Hadžić, koji je, tom prilikom, obrazložio Izveštaj o radu Centra, ranije dostavljen svim članovima. Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Izveštaj. Nakon toga, član Nadzornog odbora Centra Mihajlo Cicmilović je podneo finansijski izveštaj o poslovanju Centra u periodu od prethodne Skupštine. On je izneo strukturu prihoda i rashoda i istakao da je Centar do sada bio upućen isključivo na strano donatorsko tržište. Naglasio je da se finansijsko poslovanje Centra odvija u skladu sa domaćim zakonima i uredbama, kao i u skladu sa pravilima i standardima koje postavljaju pojedine donatorske organizacije. Finansijski izveštaj je jednoglasno usvojen. U okviru treće tačke dnevnog reda za nove članove Centra jednoglasno su izabrani Sonja Stojanović, Filip Ejdus i Maja Zarić.

   Nakon toga, Skupština Centra je razmatrala izmene i dopune Statuta. Svrha izmena i dopuna Statuta bila je da se on usaglasi sa novom organizacionom strukturom Centra, kako bi se obezbedio njegov dalji razvoj i širenje. Pored toga, one treba da omoguće efikasnije funkcionisanje Centra i preciznije definisanje nadležnosti pojedinih organa. Statutom su definisani Upravni odbor i upravno-izvršni organi Centra: direktor i izvršni direktor. Skupština je usvojila predložene izmene Statuta. Pod tačkom 5. dnevnog reda, Sonja Stojanović je obrazložila plan i program rada Centra za naredni period, koga je Skupština prihvatila. Zatim je Skupština za članove Upravnog odbora Centra jednoglasno izabrala Jovanku Matić, Miroslava Hadžića, Mihajla Cicmilovića, Milorada Timotića i Bogoljuba Milosavljevića. Posle završetka Skupštine novoizabrani Upravni odbor je, na osnovu člana 10. Statuta, za direktora Centra imenovao Sonju Stojanović, a za izvršnog direktora Filipa Ejdusa. Po završetku Skupštine, članovi, gosti i prijatelji Centra nastavili su druženje u prostorijama Centra.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •