•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poseta predstavnika RACVIAC-a Centru za civilno-vojne odnose

  •  
  • Datum: 12. novembar 2007.

   U ponedeljak 12. novembra 2007, Centar za civilno-vojne odnose primio je posetu predstavnika RACVIAC centra iz Zagreba, pukovnika Dragana Gostovića, Šefa Odseka za vojnu konverziju (The Defence Conversion Cell).

   Pukovnik Gostović je predstavio RACVIAC kao regionalni centar za bezbednosnu saradnju, odnosno, kao diplomatsku, međunarodnu, nezavisnu i neprofitnu organizaciju sa ciljem jačanja dijaloga i saradnje u oblasti bezbednosti Jugoistočne Evrope, a kroz uspostavljanje partnerstava između država u regionu i njihovih međunarodnih partnera.

   U saradnji sa međunarodnim i lokalnim vladinim i nevladinim organizacijama i akademskim institucijama, RACVIAC redovno organizuje sastanke, konferencije, kurseve i seminare. U skladu s tom praksom, ova poseta je otvorila i mogućnost buduće saradnje između RACVIAC-a i CCVO.

   Pukovnik Gostović je takođe odgovorio i na niz postavljenih pitanja, koja su se, između ostalog, odnosila na uloge pojedinih zemalja članica (npr. Rusije) u aktivnostima i funkcionisanju RACVIAC-a, kao i na problem finansiranja obnove vojnih industrija bivših SFRJ republika.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •