•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Izgradnja države i globalizacija

  •  
  • Poziv otvoren do 15. februara 2011; seminar će voditi gostujući profesor Iver B. Nojman na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu

   Fakultet političkih nauka poziva diplomirane studente (master i doktorskih studija) da podnesu svoje predloge (do 500 reči) za radove koji će biti predstavljeni na seminaru „Izgradnja države i globalizacija“, koji će biti održan od 3. do 4. maja 2011. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

   Seminar će težiti da trenutne izazove u izgradnji države koji proizilaze iz procesa globalizacije smesti u širu istorijsku perspektivu formiranja države. Dobrodoški su kako teorijske, tako i posebne studije slučaja koji se bave nekim od sledećih pitanja: koje je mesto izgradnje države u teoriji međunarodnih odnosa? Šta možemo naučiti o savremenoj izgradnji države ako istorijski posmatramo prvobitno formiranje države? Da li je globalizacija izazov ili pretnja državama-nacijama kao dominantanom obliku vladavine? Da li je izgradnja države izvodljiv spoljnopolitički koncept? Koje su opšte i posebne karakteristike procesa izgradnje države na Zapadnom Balkanu? Kako sporne suverenosti u kombinaciji sa jakim spoljnim uticajem utiču na izgradnju države u regionu?

   Seminar će trajati dva dana. Prvi dan će početi sa dva predavanja profesora Ivera Nojmana. Prvo predavanje će se baviti klasičnim doprinosima formiranju države istorijskih sociologa kao što su Dirkem i Veber, kao i savremenim debatama, uključujući i povratak rasprave o državi i post-kolonijalni doprinos.

   Na drugom predavanju će se raspravljati o različitim tipovima vladavina, kao što su rane evropske vladavine, nomadska stepska carstva i vanevropska carstva , kao i o sistemima koje su oni stvorili. Ovo će biti praćeno prezentacijama sudenata. Drugi dan će takođe početi sa Nojmanovim predavanjem o meri u kojoj globalizacija preti ulozi države u odnosu na druge faktore. U nastavku drugog dana studenti će predstaviti svoje radove i diskutovati o njima.

   Izbor najboljih radova biće objavljen u posebnom izdanju "Bezbednost Zapadnog Balkana", akademskom časopisu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, koji je nezavisni think-tank iz Srbije. Diplomirani studenti sa Fakulteta političkih nauka će dobiti 5 bodova za učešće na seminaru.

   Rok za prijavu: 15. februar 2011.

   Predloge zajedno sa CV-jem dostaviti Filipu Ejdusu na mejl.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •