•  
  •  
   
  • Katalog

  •  
  • Biblioteka BCBP sadrži preko 3000 naslova
   Biblioteka BCBP sadrži preko 3000 naslova

   Pretraživanja svih publikacija koje sadrži biblioteka BCBP je moguće uraditi preko platforme COBISS.

   COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a takođe s brojnim drugim funkcijama.

   Stručne osnove i tehnološke pretpostavke za funkcionisanje sistema su:

    

   • standardizovana i uzajamna obrada bibliotečke građe te ujednačeno vođenje kataloga i bibliografija;
   • odgovarajuća osposobljenost stručnih radnika za uzajamnu katalogizaciju;
   • računarska i komunikaciona povezanost biblioteka.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •