•  
  •  
  •  
   
  • Šta sledi nakon dobijanja statusa kandidata?

  •  
  • Datum: 15. mart 2012.
   Nakon mnogo neizvesnosti Srbija je u martu 2012 konačno dobila dugo čekani status kandidata za članicu Evropske Unije. Iako istorijski, status označava tek prvi korak na putu ka dobijanju članstva – putu koji će trajati mnogo godina i zahtevati mnoge korenite reforme i promene u srpskom društvu i državi. Kako bismo bolje shvatili šta nas očekuje koristićemo se iskustvima Republike Hrvatske i pokušati da nabrojimo, te objasnimo, bitne faze koje predstoje.
   Šta sledi nakon dobijanja statusa kandidata?
   Šta sledi nakon dobijanja statusa kandidata?

   Autor: Stefan Mrvaljević, stažista, BCBP


   Pretpristupna strategija


   Sledivši se primerom Hrvatske, najneposredniji rezultat dobijanja statusa kandidata je izrada Pretpristupne strategije koju donosi Evropska komisija. Njena važnost leži u tome što omogućava pristup pretpristupnim fondovima EU, kao i što pretpostavlja da Evropska komisija na svakih šest meseci podnosi izveštaj o napretku države kandidata u procesu pristupanja EU. Novac koji je Republika Hrvatska dobila iz ovih fondova je prvih godina bio oko 250 miliona evra, dok je kasnije mahom iz programa IPA Hrvatskoj namenjeno oko 900 miliona evra u periodu od 5 godina. Srbija može da očekuje povećanje dostupnog novca iz ovih fondova,  pod uslovom da se racionalno i efikasno koristi.


   „Screening“


   Početak pregovora u našoj susednoj državi je započeo više od godinu dana nakon dobijanja statusa kandidata, te ne treba očekivati da će Srbija krenuti u pregovore pre leta 2013. godine, a uzevši u obzir političku situaciju u zemlji i izgubljeno vreme na izborima i formiranju vlade, početak pregovora trenutno ostaje „enigma“.


   U toku priprema za početak pregovora, od Narodne skupštine Republike Srbije očekuje se da osnuje određena tela i organe koje će se baviti procesom pregovanja sa EU. U Hrvatskoj ta tela su državno predstavništvo za pregovore o pristupanju kao vodeće telo koje vrši pregovore, zatim brojna tela koja vrše koordinaciju pregovaračkog procesa, radne grupe i pregovaračke grupe koje će se baviti posebnim poglavljima tokom pregovora.


   Nije nemoguće da se u Srbiji formira posebno ministarstvo za evropske integracije, mada praksa susednih država govori da se obično samo na postojeći naziv Ministarstvo spoljnih poslova pridoda „i evropskih integracija“. Za očekivati je, uzevši u obzir rasprostranjenu praksu osnivanja brojnih novih vladinih tela, agencija i slično, da će i naša vlada naći za shodno da obrazuje niz organa koji će se isključivo baviti pitanjima pregovora o pristupanju. Problem koji može proizići iz toga je dupliranje kapaciteta i neefikasnost u koordinaciji raznih tela, što naredna vlada ne bi smela da dopusti.


   Otvaranje i tok pregovora


   Sledeći korak predstavlja formalno otvaranje pregovora. Pregovori započinju „screening-om“, odnosno analizom i ocenom usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa zakonodavstvom Evropske unije.


   Taj proces će trajati oko godinu dana nakon čega Evropska komisija podnosi izveštaj o tome kakvo je trenutno stanje usklađenosti po poglavljima. Republika Srbija će pregovarati 35 poglavlja koja se kreću od slobode kretanja robe, obrazovanja, energetike do vladavine prava i bezbenosti.


   Preliminarni podaci pokazuju, da je najteža situacija u poglavljima 23. i 24. koja se, što se moglo pretpostaviti, bave vladavinom prava, sudstvom, pravnom državom i slično. Ta pitanja su bila najteža i za naše susede, te su to oblasti koji ni danas nisu skroz završene u Hrvatskoj. Sam tok pregovora može trajati od pet do sedam godina zavisnosti od tempa vlade koja ih bude sprovodila.


   Vlada koja će biti formirana nakon izbora u maju će biti pred velikim izazovima da Srbiju na kraju mandata dovede bar na pola puta do punopravnog članstva u  EU. Ako budemo sledili primer Hrvatske i ne budemo čekali poslednji čas da se obračunamo sa korupcijom, kriminalom i neefikasnom administracijom nije nemoguće da Srbija postane članica EU do 2020. godine.


   Izvori:

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •