•  
  •  
   
  • 2000-2005

  •  
  • Prema širem razumevanju bezbednosti i bezbednosnih politika

   Fokus rada organizacije se pomerio kako bi obuhvatio šire i holističko shvatanje bezbednosti kada je Vlade Srbije, najpre deklarativno (2000), a potom i ustavno-pravno (2006), počela da usvaja principe demokratske kontrole nad sektorom bezbednosti.

   Ova promena se ostvarila na dva načina: prvo, organizacija je posvetila veću pažnju nevojnim dimenzijama sektora bezbednosti, uključuvši policiju, obaveštajne službe, privatne bezbednosne kompanije. Konceptualna promena je bila ta što je CCVO prihvatio novi koncept reforme sektora bezbednosti, koji je obuhvatio ne samo demokratizaciju, već i čitav niz pitanja počevši od transformacije društva i njegovog sektora bezbednosti, uključujući efektivnost, efikasnost, legitimitet, transparentnost, odgovornost, modernizaciju i interoperabilnost oružanih snaga.

   Počevši od tada, organizacija je stekla značajno iskustvo u obrazovanju, istraživanju i zastupanju, i svrstala se među vodeće nezavisne istraživačke centre (think-tank) u oblasti bezbednosne politike i teorije u Srbiji i na Zapadnom Balkanu.

   U ovom periodu, Centrov rad je bio prepoznatljiv prema sedam rundi istraživanja javnog mnjenja o percepcijama reformi odbrane i bezbednosnih politika u Srbiji. To je bilo prvo sveoubuhvatno i specijalizovano javno istraživanje o pitanjima bezbednosti, a Centrov upitnik je od tada bio uključen u istraživanja javnog mnjenja koje Ministarstvo odbrane periodično sprovodi.

   Neka od najznačajnijih istraživanja sprovedena u periodu 2000-2006 godine su: Javno mnenje i mediji o oružanim snagama Srbije i Crne Gore, Vojska Srbije i Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva - potraga za novim identitetom, Zaštita Zaštita ljudskih prava u Vojsci i policiji u SRJ, Normativne pretpostavke za civilnu kontrolu Vojske Jugoslavije, Nasilno rasturanje Jugoslavije - uzroci, dinamika i posledice, Privatne bezbednosne kompanije - prijatelj ili pretnja.

   Pored ovoga, Centar je bio prva organizacija koja je u javnim raspravama o posledicama NATO intervencije 1999. godine protiv SRJ uključila i predstavnike NATO 2001. godine.  2004. i 2005. Centar je za pripadnike oružanih snaga, ali i građane, organizovao treninge na temu Evropske bezbednosne arhitekture. Na zahtev Odbora za odbranu I bezbednost Skupštine Srbije i Crne Gore, Centar je razradio nacrt Zakona o demokratskoj i civilnoj kontroli Vojske Srbije i Crne Gore i nacrt Zakona o nadzoru nad obaveštajnim službama na nivou Unije.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •