•  
  •  
   
  • 2006-2010

  •  
  • Istraživački inkubator - Beogradska škola za studije bezbednosti

   Najvažniji iskorak u organizacionom razvoju dogodio se 2006. godine kada je u okviru organizacije formirana specijalizovana istraživačka jedinica - Beogradska škola za studije bezbednosti (BŠSB).

   Odeljenje koje je zaposlilo deset mladih diplomaca iz oblasti društvenih nauka je bio odgovor Centra na nedostatak civilnih eksperata u oblasti bezbednosti, koji se nisu obrazovali u vojnim ili policijskim akademijama, ili radilii u državnim institucijama sektora bezbednosti. Prvi cilj koji je pratio formiranje BŠSB-a je bio da se ponudi obuka mladoj generaciji civilnih eksperata u oblasti bezbednosti, koji će potom praktikovati novo razumevanje bezbednosti. Motiv koji je stajao iza ovog cilja je takođe bila podrška nezavisnim istraživačkim centrima kako bi doprineli procesu kreiranja politika u oblasti nacionalne bezbednosti kroz empirijski zasnovane predloge i nadzor nad spovođenjem poliitka.

   2007. godine Centar je lansirao prvi interaktivni projekat „Video pitanja građana: pokretanje nacionalne debate o strateškom identitetu Srbije“, sa ciljem obeležavanja godišnjice članstva Srbije u Partnerstvu za mir (PfP), kroz pokretanje javne debate o strateškom identitetu i bezbednosnoj politici Srbije.

   Centar je takođe organizovao javnu raspravu o nacrtu Zakona o Vojsci i nacrtu Zakona o odbrani u septembru 2007. a 2009. i okrugli sto o nacrtu Nacionalne bezbednosne strategije, kao i nacrtu Strategije odbrane.

   Godine 2007. Centar je započeo program stažiranja za strane i domaće stažiste, sa ciljem da se uveća istraživačka zajednica u oblasti bezbednosti i tako pomogne stvaranje baze za aktivnije učešće akademske zajednice i civilnog društva u reformu sektora bezbednosti u Srbiji, regionu i Evropi. Do ovog trenutka, 76 domaćih i 17 stranih stažista iz Velike Britanije, Švajcarske, Republike Češke, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Holandije, Gruzije, Norveške, Bugarske, Portugala, Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država su završili svoje stažiranje u Centru.

   U saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Centar je uspešno vodio dva jednogodišnja postdiplomska specijalistička kursa iz bezbednosnih studija (školske godine 2004/2005,2005/2006,2006/2007). Većina polaznika ovih kursevima su zaposleni u državnoj administraciji (Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, obaveštajne službe, Parlament), ali su i članovi akademske zajednice i nevladinog sektora. Neki od diplomaca ovih stručnih kurseva su sada zaposleni kao srednji i viši funkcioneri u državnim institucijama i predstavljaju deo BCBP-ove mreže kontakata.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •