•  
  •  
   
  • BCBP danas

  •  
  • Konsolidacija u regionalni centar ekspertize

   Četvrtu fazu svog razvoja Centar je započeo sa novim imenom koje bolje odražava misiju organizacije, područje njenog rada i holističko razumevanje bezbednosti koje Centar primenjuje u svom radu.

   Skupština CCVO je na zasedanju 1. juna 2010. godine usvojila odluku po kojoj je naziv organizacije promenjen u Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Na istom zasedanju, usvojena je odluka o punoj integraciji Beogradske škole za studije bezbednosti u BCBP.

   Razvoj inovativnog istraživanja i novih tehnika javnog zastupanja

   Jedna od oblasti studija bezbednosti u Srbiji gde je BCBP dao svoj doprinos jeste metodologija merenja reforme sektora bezbednosti, predstavljena kao Indeks RSB-a koji je nastao kao jedan od proizvoda nosećeg projekta BCBP Mapiranje i monitoring reforme sektora bezbednosti u Srbiji.

   Pilot verzija metodologije korišćene za merenje napretka u procesu reforme sektora bezbednosti je napravljena i testirana na studiji slučaja sektora bezbednosti Srbije 2008. godine.

   Drugi krug empirijskog istraživanja je sproveden 2010/2011 paralelno sa unapređivanjem primenjene metodologije. Indeks RSB-a, prvu metodologiju te vrste razvijenu u zemlji - primaocu međunarodne pomoći, nakon pošto je osmišljena i testirana u periodu od 2009 - 2011, BCBP je predstavio i ponudio nezavisnim istraživačkim organizacijama iz regiona Zapadnog Balkana, koje su je potom primenile u svojim društvima.

   Rezultati prve faze nadzora procesa reforme sektora bezbednosti su predstavljeni u Godišnjaku reforme sektora bezbednosti u Srbiji 2008. Tu se nalazi analiza javno dostupnih podataka o napretku reforme sektora bezbednosti, odnosno specifičnije demokratičnosti upravljanja, efikasnosti i efektivnosti vojske, policije, obaveštajnih službi, institucija sa policijskim ovlašćenjima (carinska uprava, poreska policija i Uprava za sprečavanje pranja novca), zatvora, privatnih bezbednosnih kompanija, ali i analiza državnih i nezavisnih institucija koji se bave monitoringom i kontrolom navedenih aktera sektora bezbednosti (Narodna skupština, pravosuđe, nevladine organizacije). Ono što ovom radu daje dodatnu vrednost jeste to što je ono prvo takvo istraživanje celokupnog sektora bezbednosti, i što će u budućnosti biti korišćeno kao osnova za merenje napretka reforme sektora bezbednosti u Srbiji.

   Od 2008. godine, BCBP je uspeo da premosti državne granice i doprinese razvoju znanja i većem učešću civilnog društva u bezbednosnim politikama u regionu Zapadnog Balkana. Najznačajniji doprinos je dat projektom Izgradnja kapaciteta civilnog društva za mapiranje i monitoring sektora bezbednosti u regionu Zapadnog Balkana 2009-2011 godine. Ovim projektom BCBP je ne samo doprineo komperativnom istraživanju o uspesima reforme sektora bezbednosti u regionu, već je formiran Konzorcijum nezavisnih istraživačkih organizacija u regionu Zapadnog Balkana kojeg čini 7 organizacija. Uspostavljen zahvaljujući mreži BCBP partnerstava, regionalni konzorcijum istraživačkih organizacija koje rade u oblasti bezbednosnih studija je prva mreža te vrste u regionu. Pored toga, Centar takođe obučava lokalne organizacije civilnog društva omogućavajući im da nadgledaju sektor bezbednosti i bezbednosne politike u Srbiji.

   Značajan doprinos razumevanju bezbednosnih politika Evropske unije je učinjen kroz jednogodišnji kurs koji je BCBP sproveo 2010. godine. Ovaj kurs je bio namenjen podmlacima političkih stranaka kojima je ponuđen strukturiran i pripremljen kurs o najbitnijim temama globalne i evro-atlantske bezbednosti. Osim promovisanja novog metoda učenja, ovaj kurs je na sistematski način polaznicima ponudio informacije o evropskoj bezbednosti i to je prvo takvo izdanje na srpskom za početnike i za srednji nivo.

   U području javnog zastupanja stalni napori su ulagani u vezi sa promocijom reforme policije, kao deo projekta Evropeizacija reforme policije u Srbiji. U okviru ovog projekta, zajedno sa dve partnerske organizacije, BCBP je jednom mesečno objavljivao Bilten o pravosuđu i unutrašnjim poslovima Evropske unije i Srbije, kao jedini stalan izvor o pravosuđu i unutrašnjim poslovima u Srbiji, a od 2012. bilten Vladavina prava, pravosuđe i unutrašnji poslovi.

   Tokom 2011. BCBP je sproveo najnovije istraživanje javnog mnjenja o percepciji lične i nacionalne bezbednosti, o poverenju u državne bezbednosne institucije i stavovima prema bezbednosnim integracijama. Zasnovano na uzorku od 1200 građana Srbije, ovo istraživanje je ponudilo jedinstvenu bazu podataka o stavovima građana/ki o bezbednosnim politikama i njihovom viđenju okoline u kojoj žive. Na osnovu ovog istraživanja tim BCBP-a je ponudio analizu aktuelnih bezbednosnih politika ali i analizu trendove mogućih promena ovih politika u bliskoj budućnosti.

   Od 2010. do danas, BCBP je takođe radio na javnom zastupanju uvođenja rodne perspektive u sektor bezbednosti u Srbiji.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •