•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Edukacija vojske o ulozi organizacija civilnog društva u sektoru bezbednosti

  •  
  • Datum: 11. maj 2012.
   Istraživačica BCBP Zorana Brozović
   Istraživačica BCBP Zorana Brozović

   Istraživačica BCBP Zorana Brozović će 11. maja u kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu održati prezentaciju sa ciljem da polaznike kursa upozna sa civilnim društvom kao akterom sektora bezbednosti u Srbiji i mogućnostima saradnje.

   Predavanje će obuhvatiti sledeće oblasti: 

   • Opšti podaci o BCBP
   • Nevladin sektor u Srbiji (nevladine organizacije, domaće, strane, međunarodne)
   • Uticaj nevladinog sektora na sektor bezbednosti
   • Viđenje Vojske Srbije kao institucije od strane nevladinog sektora i primeri saradnje

   U organizaciji Odeljenja za civilno-vojnu saradnju Generalštaba Vojske Srbije tokom maja se realizuje obuka „Osnovni štabni kurs u oblasti civilno-vojne saradnje“. Planirano je da se tokom kursa polaznicima prezentuju civilne organizacije i organi državne uprave, radi sticanja osnovnih znanja o njihovom funkcionisanju.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •