•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Građani Srbije između EU, Rusije i NATO - predstavljanje rezultata istraživanja javnog mnjenja

  •  
  • Datum: 17. oktobar 2012.
   Beogradski centar za bezbednosnu politiku će 17. oktobra u Medija centru od 11 časova predstaviti prvi deo nalaza istraživanja javnog mnjenja o tome šta građani Srbije misle o procesu integracija i bezbednosti.

   Istraživački tim BCBP će govoriti o najnovijim stavovima građana o ulasku u EU, njihovom opredeljenju prema članstvu u NATO, odnosno jačanju vojne saradnje sa Rusijom.

   Na konferenciji će biti predstavljeni odgovori i na sledeća pitanja: koje su to pretnje po bezbednost naroda kome ispitanici pripadaju, u kojoj meri je bezbednost Srbije kao države ugrožena i koji su to faktori što spolja odnosno iznutra ugrožavaju bezbednost Srbije.

   Napominjemo da su rezultati koje smo dobili u velikoj meri drugačiji u odnosu na 2011. godinu.

   Za prisustvo konferenciji u Medija centru obavezna je registracija na mejl office@bezbednost.org

   Projekat predstavlja nastavak i produbljenje prošlogodišnjeg istraživanja javnog mnenja, koje je objavljeno i u specijalizovanom akademskom časopisu.

   Do kraja godine biće prezentovani i rezultati podataka prikupljenih na osnovu intervjua sa fokus grupama - osam fokus grupa u šest gradova, i dubinskih intervjua sa do 30 ispitanika u šest gradova.

   Primarni cilj drugog dela projekta je utvrđivanje potencijala za nasilje u srpskom društvu, odnosno stepena podrške građana za delovanje ekstremističkih grupa i spremnosti građana da se direktno uključe u političko nasilje. U tom smislu istraživanje će se posebno fokusirati na ulogu nezadovoljstva socio-ekonomskom i političkom situacijom, kao nezavisnim varijablama koje utiču na orijentisanost ka nasilju.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •