•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Beogradski bezbednosni forum 2013 – poziv autorima

  •  
  • Datum: 01. maj 2013.
   Glavna tema akademskog skupa u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma 2013 biće transformacija države i pofesija u međunarodnoj bezbednosti.

   Organizatori trećeg Beogradskog bezbednosnog foruma pozivaju naučnike i istraživače da podnesu predloge radova za akademski skup koji će biti održan 19. septembra 2013. godine.

   Oslanjajući se na saznanja iz oblasti međunarodnih odnosa, bezbednosnih studija i sociologije profesija, ovogodišnji akademski skup u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma će nastojati da da odgovore na sledeća pitanja:

   • Kako transformacija države utiče na profesije u međunarodnoj bezbednosti, kao što su vojska, policija i diplomatija?
   • Koji je uticaj privatizacije međunarodne bezbednosti na ove profesije?
   • Da li su društveni ugled i autonomija ovih profesija ostali netaknuti ili se suočavaju sa izazovima dubinske transformacije sfere međunarodne bezbednosti?
   • Kako nove tehnološke i političke promene utiču na kulturu i etiku ovih profesija?
   Rok za podnošenje predloga radova je 1. maj 2013. godine. Prijave se šalju elektronskim putem na e-mail adresu jrs@fpn.bg.ac.rs, sa naslovom “Call for paper proposals for BSF 2013”.

   Sve prijave moraju sadržati CV kandidata (najviše dve strane) i predlog rada (najviše 400 reči). Kandidati čiji radovi budu odabrani biće obavešteni do 20. maja.

   Organizatori će snositi troškove puta i smeštaja odabranih učesnika ukoliko za to postoji potreba, što treba da bude eksplicitno naznačeno u prijavi. Svi izabrani radovi će biti izlagani tokom akademskog skupa u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma (19. septembra), a nakon konferencije radovi će biti recenzirani za objavljivanje u časopisu Journal of Regional Security. Više informacija možete naći u prilogu.

   Beogradski bezbednosni forum zajednički organizuju Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski fond za političku izuzetnost i Evropski pokret u Srbiji. Ovo je najveća međunarodna bezbednosna konferencija u Jugoistočnoj Evropi koja svake godine okuplja nekoliko stotina najviših političkih odlučilaca i kreatora politike, lidera civilnog društva, stručnjaka, naučnika i novinara.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •