•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • KONKURS za prijem jednog ISTRAŽIVAČA/ICE u radni odnos

  •  
  • Datum: 05. septembar 2013.
   Copyright BehaviourWorks Australia 2012
   Copyright BehaviourWorks Australia 2012

   BCBP je nezavisan istraživački centar u čijem središtu interesovanja su politike koje za cilj imaju uvećavanje ljudske, nacionalne, regionalne i međunarodne bezbednosti.

   BCBP svoje ciljeve ostvaruje kroz istraživanja, analize i predloge praktičnih politika, javno zastupanje, obrazovanje, izdavačku delatnost, stručnu podršku reformama sektora bezbednosti u Srbiji kao i doprinosom umrežavanju svih relevantnih aktera u bezbednosnu zajednicu.

   BCBP je naslednik Centra za civilno-vojne odnose, osnovanog 1997. godine i organizacija koja u regionu Zapadnog Balkana najduže radi na promovisanju učešća građana i građanki u bezbednosnoj politici.

   U 2012. godini BCBP je rangiran u Globalnoj listi nezavisnih istrazivackih centara među 20 najboljih istraživačkih centara u Centralnoj i Istočnoj Evropi, i u najboljih 70 na svetu koji se bave bezbednošću i međunarodnom politikom.

   Primljenom/oj kandidatkinji/kandidatu biće omogućeno da:

   • učestvuje i pokreće istraživanja u okviru tema koje BCBP pokriva, kao i da samostalno i u konsultaciji sa drugim članovima tima razvija nove istraživačke proizvode;
   • sprovodi i upravlja istraživačkim, obrazovnim projektima i aktivnostima javnog zastupanja u okviru organizacije civilnog društva;
   • dobije stručnu podršku za napredovanje u akademskoj karijeri (mentorstvo);
   • učestvuje u predavanjima i diskusijama koje se organizuju u BCBP-u i predstavlja BCBP na događajima koje organizuju druge institucije i OCD;
   • stekne kontakte (sa predstavnicima domaće i strane akademske javnosti, domaćih i stranih državnih i nevladinih organizacija, donosiocima odluka, ekspertima iz oblasti bezbednosti...).

   Izabrani/a kandidat/kinja potpisaće ugovor o radu na šest meseci sa mogućnošću njegovog obnavljanja na još godinu dana. Nakon tog perioda, visina plate zavisiće od obima angažovanosti i nivoa odgovornosti u projektima.

   OPIS POSLA:

   Od istraživača/čice se očekuje da puno radno vreme bude angažovan/a:

   • na istraživačkim zadacima, da samostalno i u saradnji sa drugim članovima BCBP tima objavljuje stručne i teoretske radove i promoviše ih u stručnim krugovima i populariše u široj javnosti (tradicionalnim i socijalnim medijima, kao i kroz direktne kontakte sa odlučiocima);
   • u aktivnostima javnog zastupanja tako što jasno definiše željene promene javne politike na osnovu istraživanja, osmišljava i kombinuje sredstva za pridobijanje javne podrške (npr. građenje partnerstava, organizovanje događaja, davanje izjava za medije, kreiranje kampanja u socijalnim medijima, obuka itd.);
   • učestvuje u organizaciji rada BCBP-a i prikupljanju sredstava i obavlja druge poslove koji  su neophodni za efikasno funkcionisanje BCBP-a.

   USLOVI:

   Obrazovanje i predznanje:

   • Završen fakultet društvenih nauka ili magistratura na domaćoj i stranoj akreditovanoj obrazovnoj ustanovi (npr. FPN, FON, Filozofski fakultet, Fakultet bezbednosti, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i dr.);
   • Poznavanje oblasti studija bezbednosti, uključujući i razumevanje konteksta i tokova reforme sektora bezbednosti u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, kao i sposobnost za  primenu svog znanja u  istraživanju;
   • Opšta kultura, informisanost i upućenost u politička dešavanja.

   Sposobnosti:

   • akademskog, usmenog i pismenog izražavanja (uspešno sumira informacije, sažeto objašnjava ciljeve, motive, zaključkei preporuke proistekle izistraživanja);
   • javnog predstavljanja istraživačkih nalaza i izveštaja (prilagođava poruke i bira sredstava prenosa prema potrebama i predznanju publike);
   • odlično znanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišćenja akademske literature na engleskom jeziku i pisanja izveštaja i analitičkih tekstova koji zahtevaju minimalnu redakturu);
   • kompjuterska pismenost.

   Osobine:

   • analitičnost i kritičko promišljanje (može da razloži izabranu teme na delove i da oblikuje pretpostavke, kao i da bira relevantne koncepte i ideje za analizu nekog problema, sposoban/aza sintezu koncepata i obradu podataka u cilju predlaganja rešenja)
   • dobra organizacija sopstvenog vremena i mogućnost obavljanja više poslova istovremeno bez posebnog nadzora i dodatne stručne pomoći;
   • timski igrač (delotvorno i skladno sarađuje sa kolegama, koordinatorima i direktorkom, kao i sa članovima tima, partnerima i korisnicima usluga BCBP-a (npr. stažisti, novinari, druge OCD, donatori i sl.)
   • znatiželja i spremnost za učenje i usavršavanje;
   • preduzimljivost i kreativnost.

   Prednost će imati:

   • kandidati/kinje sa završenim Ekonomskim fakultetom i željom da se specijalizuju za pitanja finansijske kontrole u sektoru bezbednosti ili diplomci Pravnog fakulteta sa interesovanjem za zaštitu ljudskih prava građana i zaposlenih u policiji, vojsci, službama;
   • kandidati sa poznavanjem institucija i prava EU, sa posebnim naglaskom na politike proširenja, pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23 i politički kriterijumi); prostora pravde, slobode i bezbednosti (poglavlje 24); spoljne, bezbednosne i odbrambene politike (poglavlje 31);
   • oni koji poznaju i imaju iskustvo primene različitih kvantitativnih i kvalitativnih metoda za prikupljanje, obradu i analizu empirijskih podataka (npr. dizajn upitnika za istraživanja javnog mnenja, analiza sadržaja ili diskurs analiza, programiranje baza itd.);
   • kandidati sa praktičnim iskustvom stečenim volonitranjem u drugoj organizaciji, na honorarnim poslovima ili tokom prethodnog zaposlenja. Vrednujemo i iskustvo „van struke“ kao dokaz stečenih radnih navika.

   Potrebna dokumentacija za prijavljivanje:

   • biografija ne duža od 3 strane;
   • motivaciono pismo u kom ćete navesti:
    • razloge zbog kojih konkurišete za posao istraživača/ice u našoj organizaciji;
    • zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo.
   • primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza...) ne duži od 10 strana;
   • imena, zvanja i kontakti dve osobe koje Vas preporučuju. Nisu potrebne pisane preporuke, već samo kontakti osoba koje možemo kontaktirati u vezi sa Vašom prijavom. Osobe koje Vas preporučuju mogu biti profesori, bivši poslodavci, kolege, saradnici iz partnerskih organizacija i sl.

   Način izboraPrijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir. Kandidati koji uđu u uži izbor polagaće pisani test koji obuhvata pisanje mini eseja, proveru znanja engleskog jezika, pismenosti, informisanosti i analitičnosti. Komisija BCBP-a obaviće razgovor sa najbolje rangiranim kandidatkinjama i kandidatima nakon pisanog testa.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku, kao organizacija koja pruža jednake mogućnosti za sve, ohrabruje sve kandidatkinje i kandidate koji ispunjavaju potrebne uslove, koji smatraju da mogu odgovoriti na postavljene zahteve i ostvariti predviđene rezultate da,

   dostave svoje prijave do 5. septembra 2013. u podne na adresu

   office@bezbednost.org s naznakom „NA KONKURS ZA ISTRAŽIVAČA/ICU“.

   Kontakti:

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku

   Đure Jakšića 6, 11000 Beograd, Srbija

   Tel: 011 32 87 226, 32 87 334

   E-mail: office@bezbednost.org

   Web: www.bezbednost.org

   Twitter: @bezbednost_org  

   Facebook: bezbednost.org 

   Youtube: bezbednost.org 

   Povezane teme:konkurs, istraživač, BCBP
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •