•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Četvrti Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana

  •  
  • Datum: 24. januar 2014.
   Policijska i bezbednosna saradnja između Albanije, Srbije i Kosova i nalazi istraživanja javnog mnjenja o regionalnoj saradnji biće teme četvrtog Foruma za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana.

   Tokom četvrtog Foruma za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić će predstaviti rezultate istraživanja javnog mnjenja o regionalnoj saradnji.

   U okviru zajedničkog projekta, tri partnerske organizacije sprovele su u septembru 2013. godine istraživanje javnog mnenja o srpsko-albanskim odnosima u kontekstu lične bezbednosti, nacionalne bezbednosti i bezbednosnih integracija.

   Percepcije javnog mnjenja u vezi sa regionalnom saradnjom predstaviće:

   • Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP,
   • Florijan Ćehaja, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije (KCSS) i
   • Foto Duro, Centar za evropske i bezbednosne poslove, Institut za demokratiju i posredovanje.

   Tokom događaja biće diskutovano i o policijskoj saradnji između Srbije, Kosova i Albanije. Koja su glavna dostignuća ove saradnje i šta treba još uraditi da bi se ispunili uslovi EU koji se odnose na policijsku saradnju neke su od tema o kojima će diskutovati:

   • Artan Bajraktari, direktor Uprave za međunarodnu saradnju i koordinaciju, Generalni direktorat državne policije
   • Veton Eljšani, šef Odseka za međunarodnu i lokalnu saradnju pri Kosovskoj policiji (ILECU) i
   • Visoki predstavnik Delegacije EU u Albaniji (TBC).
   Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana realizuju tri nezavisna istraživačka centra specijalizovana za bezbednosna pitanja - Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centrar za bezbednosne studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM). Cilj inicijative je da na osnovu istraživanja podstakne nezavisne istraživačke centre, akademsku zajednicu, političare i medije da diskutuju o mogućim načinima za unapređenje odnosa između Srbije, Kosova i Albanije. 
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •