•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv autorima: Beogradski bezbednosni forum 2014

  •  
  • Datum: 15. maj 2014.
   Organizatori Beogradskog bezbednosnog foruma pozivaju naučnike i istraživače da podnesu predloge radova za četvrti Beogradski bezbednosni forum koji će se održati od 30. septembra do 2. oktobra 2014. godine.

   Svi prihvaćeni radovi će biti predstavljeni tokom Akademskog događaja Beogradskog bezbednosnog foruma (30. septembar), čija će tema ove godine biti „Upotreba prošlosti, kolektivna sećanja i međunarodna bezbednost“.

   Ove godine obeležava se 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Takav istorijski kontekst predstavlja dobru priliku da se razmisli o ulozi kolektivnih sećanja u svetskoj politici. Radovi bi trebalo da se fokusiraju na način na koji su kolektivna sećanja umešana u izgradnju savremenih bezbednosnih praksi. Posebna pažnja biće posvećena sledećim pitanjima:

   • Upotreba istorijskih analogija u kreiranju bezbednosnih politika, kao i u kulturi sećanja od strane i unutar bezbednosnih institucija;
   • Implikacije istoričnosti i uspomena za procese sekuritizacije, bezbednosnih dilema i izgradnje bezbednosne zajednice;
   • Uloga novih medija i društvenih mreža u (re)konstrukciji kolektivnih sećanja i njene implikacije na nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

   Rok za podnošenje predloga radova je 15. maj 2014. godine. Prijave se šalju elektronskim putem na adresu jrs@fpn.bg.ac.rs sa naslovom “Call for paper proposals for BSF 2014”. Kandidati čiji radovi budu odabrani biće obavešteni do 5. juna.

   Sve prijave moraju sadržati CV kandidata (najviše dve strane) i predlog rada (najviše 400 reči). Organizatori će snositi troškove puta i smeštaja odabranih učesnika ukoliko za to postoji potreba, što treba da bude eksplicitno naznačeno u prijavi. Svi izabrani radovi će biti izlagani tokom akademskog skupa u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma, a nakon konferencije radovi će biti recenzirani za objavljivanje u časopisu Journal of Regional Security.

   Beogradski bezbednosni forum zajednički organizuju Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski fond za političku izuzetnost i Evropski pokret u Srbiji. Ovo je najveća međunarodna bezbednosna konferencija u Jugoistočnoj Evropi koja svake godine okuplja nekoliko stotina najviših političkih odlučilaca i kreatora politike, lidera civilnog društva, stručnjaka, naučnika i novinara. Tema ovogodišnjeg foruma, koji će biti održan odd 30. septembra do  2. oktobra je „Evropa 2014: Zatvaranje i/ili novi početak“.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •