•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Konkurs za XVI generaciju BCBP stažista

  •  
  • Datum: 30. jul 2014.
   Studentima i studentkinjama fakulteta društvenih nauka pružamo jedinstvenu priliku da učestvuju u radu nezavisnog istraživačkog centra (tink-tenk) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti.

   BCBP stažisti XV generacije
   BCBP stažisti XV generacije

   Program stažiranja od 2007. godine do danas je pohađalo 15 generacija, preko 100 studenata i studentkinja fakulteta društvenih nauka iz Srbije i oko 50 studenata iz inostranstva. U Beogradskom centru za bezbednosnu politiku je trenutno petoro zaposlenih koji su prošli program stažiranja, a veliki broj bivših stažista BCBP danas radi u državnim institucijama, organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama u Srbiji.

   XVI generacija stažista će učestvovati u organizaciji brojnih stručnih događaja i kroz seminare i predavanja više će saznati o istraživačkim metodama i tehnikama. Tokom stažiranja će se usavršavati i u predstavljanju istraživačkih nalaza, a uz podršku mentora imaće priliku da napišu istraživački rad. U fokusu programa XVI generacije stažista će biti bezbednosna politika EU. Najbolji radovi stažista će biti objavljeni u publikacijama BCBP.  

   Konkurs za stažiranje u BCBP svake godine privlači veliku pažnju studenata
   Konkurs za stažiranje u BCBP svake godine privlači veliku pažnju studenata
   Potrebna dokumentacija:

   1) biografija, ne duža od 3 strane;

   2) motivaciono pismo, u kom ćete navesti:

   • razloge zbog kojih konkurišete za praksu u BCBP;
   • koliko vremena nedeljno ćete moći da odvojite za stažiranje;
   • zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo;

   3) primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza i slično), ne duži od 10 strana.

   Program stažiranja traje šest meseci, od početka septembra 2014. do kraja februara 2015. godine. 

   Stažisti BCBP će i ove godine biti deo organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma
   Stažisti BCBP će i ove godine biti deo organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma
   Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 30. jula 2014. godine na adresu: office@bezbednost.orgsa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU“.

   Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir.

   Kandidati za stažiste BCBP će proći test znanja engleskog jezika. Na intervju će biti pozvani samo oni koji uđu u uži izbor.

   Izabrani stažisti će učestvovati u organizaciji četvrtog Beogradskog bezbednosnog foruma, najveće međunarodne bezbednosne konferencije u jugoistočnoj Evropi. BSF svake godine okuplja više stotina odlučilaca i kreatora politike, lidera civilnog društva, stručnjaka, naučnika i novinara.

   Detaljnije o programu stažiranja, uslovima prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći u prilogu.  

   Povezane teme:stažiranje, konkurs, studenti
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •