•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Konkurs za XVII generaciju BCBP stažista

  •  
  • Datum: 26. januar 2015.
   Studentima i studentkinjama fakulteta društvenih nauka pružamo jedinstvenu priliku da učestvuju u radu nezavisnog istraživačkog centra (tink-tenk) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti.

   Program stažiranja traje šest meseci
   Program stažiranja traje šest meseci
   Program stažiranja od 2007. godine do danas je pohađalo 16 generacija, preko 100 studenata i studentkinja fakulteta društvenih nauka iz Srbije i oko 50 studenata iz inostranstva. U BCBP je trenutno petoro zaposlenih koji su prošli program stažiranja, a veliki broj bivših stažista danas radi u državnim institucijama, organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama u Srbiji.

   XVII generacija stažista će učestvovati u organizaciji brojnih stručnih događaja i kroz seminare i predavanja više će saznati o istraživačkim metodama i tehnikama. Tokom stažiranja će se usavršavati i u predstavljanju istraživačkih nalaza, a uz podršku mentora imaće priliku da napišu istraživački rad. U fokusu programa XVII generacije stažista će biti bezbednosna politika EU. Najbolji radovi stažista će biti objavljeni u publikacijama BCBP.

   Stažiste očekuje niz seminara za usavršavanje istraživačkih znanja i tehnika
   Stažiste očekuje niz seminara za usavršavanje istraživačkih znanja i tehnika
   Potrebna dokumentacija:

   1) biografija, ne duža od 3 strane;

   2) motivaciono pismo, u kom ćete navesti:

   • razloge zbog kojih konkurišete za praksu u BCBP;
   • koliko vremena nedeljno ćete moći da odvojite za stažiranje;
   • zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo;

   3) primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza i slično), ne duži od 10 strana.

   Program stažiranja traje šest meseci, od februara do kraja jula 2015. godine. 

   Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 26. januara 2015. godine na adresu: office@bezbednost.org sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU“.

   Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir.

   Kandidati za stažiste BCBP će proći test znanja engleskog jezika. Na intervju će biti pozvani samo oni koji uđu u uži izbor.

   Više o programu stažiranja, uslovima prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći u prilogu.  

   Povezane teme:stažiranje, konkurs
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •