•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP sa studentima u Novom Pazaru o reformi sektora bezbednosti

  •  
  • Datum: 09. decembar 2011.

    

   BCBP i Misija OEBS u Srbiji organizuju dve trodnevne radionice u Novom Pazaru sa studentima osnovnih studija državnog univerziteta u Novom Pazaru i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

   Namera BCBP je da ovim programom doprinese jačanju kapaciteta akademske zajednice Novog Pazara za učešće u reformi sektora bezbednosti. Ovaj region je izabran zbog značaja koji ima za održanje političke stabilnosti u Srbiji.

   Pored toga, dva univerziteta iz Novog Pazara još uvek nisu razvila programe koji studente obučavaju o bezbednosnim temama. Prvu radionicu smo organizovali 20-22. novembra kada su studenti imali priliku da čuju o konceptima bezbednosti i reforme sektora bezbednosti, zatim, ko su akteri koji učestvuju u bezbednosnim politikama, kako da razumeju kontekst reformi, ali su diskutovali i o odnosu islama i demokratije.

   Tokom druge radionice od 9. do 11. decembra studenti će biti u prilici da saznaju i diskutuju o kontroli i nadzoru nad službama bezbednosti i radom policije, o pravu javnosti da zna o pitanjima iz oblasti bezbednosti, ali i odnosima medija i institucija sektora bezbednosti.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •