•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradniku za komunikacije:

   Radomir Cvetković 064/647-9097

   radomir.cvetkovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Učestvovanje građana u kreiranju lokalnih budžeta za policiju

  •  
  • Datum: 18. decembar 2018.

   Šanse da građani učestvuju u planiranju i kreiranju budžeta za policiju na lokalnom nivou koja se nalazi u visokom centralizovanom sistemu kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova, glavna je tema debate koja će se održati 18. decembra 2018 u Nišu, od 12 časova. 

   Niš je treći najveći grad u Srbiji u kome živi preko 200.000 građana koji žele da budu bezbedni. Jedan je od retkih gradova u Srbiji koji ima strategiju bezbednosti za mlade i u saobraćaju, a i najavljeno je usvajanje sveobuhvatne strategije bezbednosti. Suštinski faktor od koga zavisi sprovođenje lokalnih bezbednosnih ciljeva su finansijska sredstva koja je potrebno obezbediti, ali nesmetana koordinacija lokalnih i republičkih vlasti. Nameće se logično pitanje, gde su građani u takvom složenom okruženju, kako se njihovi bezbednosni prioriteti primećuju i kako osigurati odgovorno trošenje budžeta?

   Lokalnom debatom želimo da otvorimo prostor za razgovor o tome kako omogućiti da se glas građana na lokalnom nivou o njihovim bezbednosnim potrebama čuje u sistemu koji je visoko centralizovan kao što je policija, sa ciljem da se oblikuju što bolje preporuke za aktivnosti organizacija civilnog društva i policije koje će doprineti unapređenju rada policije kao servisa građana.

   Razgovor će se voditi o sledećim pitanjima:

   • Šta građani misle o bezbednosti u Nišu i ko će da ih zaštiti?
   • Kako uključiti građane u planiranje i kreiranje budžeta za policiju?
   • Koji su argumenti za i protiv decentralizacije budžeta za policiju?
   • Da li je dovoljno uticati samo na budžet za Ministarstvo unutrašnjih poslova?
   • Kako da odgovorno budžetiramo potrebe građana i policije?

   Učesnici na lokalnoj debati će imati priliku da postave pitanja panelistima nakon izlaganja.

   Zbog ograničenog broja mesta molimo Vas da potvrdite učešće do ponedeljka, 17. novembra mejlom na office@bezbednost.org ili telefonom na 011 3287226.

   Lokalna debata je deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i  Partnera za demokratske promene, u saradnji sa Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA, da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju na lokalnom nivou kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izraženi na lokalnoj debati isključivo su stavovi izlagača i ne odražavaju stavove USAID-a.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •