•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Razumevanje integrisanog pristupa EU spoljnim konfliktima i krizama

  •  
  • Datum: 18. mart 2019.

   Finalna  konferencija EUNPACK projekta spojiće istraživače sa političarima, predstavnicima civilnog društva i drugim praktičarima koji dolaze iz univerziteta, nezavisnih istraživačkih centara, institucija EU i diplomatskih misija kako bi razgovarali o tome kako odgovor EU na krize funkcioniše na terenu. Konferencija će se održati 18 - 19. marta 2019. u CEPS-u (Place du Congres 1, Brisel).

   Konferencija  će pružiti priliku da se osvrnemo na tri godine istraživanja i terenskog rada i da razmotrimo implikacije rezultata.

   Kako je odgovor EU na krize bio oblikovan kroz dva raskoraka koja su kroz projekat analizirana - između namera i implementacije i između implementacije i lokalne recepcije? Kako su ovi raskoraci odredili sposobnost EU da efektivnije doprinese rešavanju problema na terenu? Da bi odgovorio na ova pitanja, EUNPACK  kombinuje perspektivu odozdo prema gore sa institucionalnim pristupom kako bi produbio naše razumevanje načina na koji odgovor EU na krize funkcioniše i kako je prihvaćen na terenu u kriznim područjima. To podrazumeva istraživanje lokalnih delovanja i percepcija u na terenu bez gubljenja iz vida institucija EU, njihovih očekivanja i ambicija. Takođe je razmatran ceo ciklus krize.

   Potvrdite svoje prisustvo ovde.

   EUNPACK projekat realizuje konzorcijum  evropskih univerziteta, nezavisnih istraživačkih centara i organizacija civilnog društva, gde je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) jedan od članova. Cilj angažovanja BCBP je da doprinese istraživanju mikro-praksi spoljne politike EU u Srbiji i na Kosovu. Ključna pretpostavka je da se angažman EU u zemljama kandidatima oslanja na različite oblike spoljnog upravljanja. To podrazumeva prakse koje se razlikuju od tradicionalnih diplomatskih odnosa koje karakterišu spoljnu politiku i koje se zasnivaju na principu neuplitanja stranih diplomata u unutrašnje poslove zemlje domaćina (Bečka konvencija 1961, čl. 44). Spoljno upravljanje, nasuprot tome, karakteriše duboko uplitanje u unutrašnje poslove, uključujući različite prakse i tehnike koje se primenjuju u cilju monitoringa reformi upravljanja. Štaviše, rad sa društvima zemalja kandidata za članstvo u EU podrazumeva ne samo rad sa strukturama vlade, već - s obzirom da su ova društva u procesu demokratske tranzicije i stabilizacije demokratskih institucija - ona ​​podrazumeva i angažman sa različitim segmentima civilnog društva, i regionalnih i lokalnih vlasti. To uključuje specifičan skup mikro-praksi, koji omogućavaju predstavnicima EU da efikasno rade na podržavanju reformskih procesa.

   Govore:

   • Morten Bøas, profesor, NUPI
   • Francesco Strazzari, Univerzitet Sant’Anna, Piza
   • Ruben-Erik Diaz-Plaja, Jedinica za planiranje politika, Kabinet generalnog sekretara, NATO
   • René Van Nes, EEAS
   • Jozef Batora, profesor, Univerzitet Comenius
   • Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP
   • Steven Blockmans, viši istraživač i šef za spoljnu politiku EU, CEPS
   Projekat je finansiran kroz program Evropske unije za istraživanja i inovacije Horizont 2020 pod sporazumom pod brojem 693337. Sadržaj odražava isključivo stavove autora, i Evropska komisija nije odgovorna za bilo koju upotrebu datih informacija.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •