•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP se zalaže za unapređenje migracione politike u Srbiji

  •  
  • Datum: 01. februar 2012.

   Strategija za upravljanje migracijama je usvojena 2009. godine, ali za njeno efikasnije sprovođenje su neophodni aktivniji monitoring sprovođenja i intenzivnije zagovaranje.

   Zajedno sa Grupom 484 kao vodećom organizacijom i Beogradskim centrom za ljudska prava, BCBP će raditi na umrežavanju OCD i jačanju njihovih kapaciteta za nadzor primene politika koje se odnose na unapređenje položaja prisilnih migranata, posebno žena, mladih i drugih ranjivih grupa.

   Prva aktivnost u okviru projekta biće obuka na temu evropskih politika upravljanja migracijama koja će se za predstavnike državnih institucija i OCD organizovati u aprilu 2012. godine.

   Ujedno, tokom svake od planirane tri godine implementacije projekta, realizovaće se istraživanje čiji će rezultati biti objavljeni u godišnjem izveštaju koji će ponuditi preporuke kako unaprediti migracionu politiku i položaj prisilnih migranata.

   Projekat „Umrežavanje i izgradnja kapaciteta za efikasniju migracionu politiku u Srbiji“ je podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •