•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Magistarske studije nacionalne i globalne bezbednosti

  •  
  • Datum: 27. jun 2006.

   Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu najavio je konkurs za upis na poslediplomske i specijalističke studije u zimskom i letnjem semestru školske 2006/2007. godine. Zainteresovani će moći da, pored ostalih smerova, upišu i magistarske studije nacionalne i globalne bezbednosti. Konkurs će biti objavljen u septembru 2006. godine. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •