•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   
  • Mreža za podizanje svesti o radikalizaciji u EU

  •  
  • Datum: 11. decembar 2014.
   Mreža je osmišljena da poveže ljude koji se susreću sa problemom nasilne radikalizacije u EU.

   Širom Evrope raste broj populističkih i nacionalističkih pokreta. Ekstremističke ideje se sve više prihvataju i napadi su sve češći. U Izveštaju EUROPOL-a za 2013. godinu zabeleženo je 152 teroristička napada u zemljama članicama EU. Sedam osoba je izgubilo život, dok je 535 privedeno zbog terorističkih aktivnosti.

   Zbog sukoba u Siriji ili Maliju Evropljani se obučavaju za terorističke aktivnosti. Zbog učestvovanja u borbama dolazi do njihove radikalizacije, pa pri povratku u Evropu postaju potencijalna pretnja bezbednosti. Zbog toga je EU odlučila da ojača svoj odgovor na radikalizaciju i nasilni ekstremizam kroz stvaranje Mreža za podizanje svesti o radikalizaciji (engl. Radicalisation Awareness Network, RAN).

   Prioritet za EU je sprečavanje radikalizma, terorističkih napada i regrutovanja Evropljana, istaknuto je u Evropskoj strategiji unutrašnje bezbednosti. Na evropskom nivou treba da postoji okvir pomoću koga bi se koordinisale politike na nacionalnom nivou, uspostavila međunarodna saradnja i razmena informacija i primera dobre prakse.

   „Nijedna zemlja nije pošteđena nasilnog ekstremizma. Ali je još uvek premalo država članica EU koje se suprotstavljaju ovoj sve većoj pretnji. Potrebne su nam jake, preventivne mere da bismo se borili protiv ekstremizma u svim njegovim oblicima”, rekla je Sesilija Malmstrom, komesarka EU za unutrašnje poslove.

   Aktivnosti Mreže su podeljene u osam radnih grupa koje su fokusirane na konkretne teme iz oblasti radikalizacije - a grupe se sastoje od praktikanata i istraživača koji imaju iskustvo i  uključeni su u prevenciju radikalizacije. Neke od tema kojima se bave su sledeće:

   (1) uloga interneta i društvenih mreža;

   (2) prevencija radikalizacije među mladima;

   (3) uloga policije na nivou lokalne zajednice;

   (4) saradnja sa žrtvama terorizma u borbi protiv radikalizacije;

   (5) unapređenje napora za deradikalizaciju.

   Mreža stvara prostor za razmenu znanja i iskustava između istraživača, ali i država članica EU. Na konferenciji Mreže juna 2014. godine akcenat je bio na četiri oblasti: najveći izazovi i prilike u budućnosti, teroristička propaganda, izlazne strategije članovima ekstremističkih grupa za napuštanje tih grupa i deradikalizacija i saradnja između Vlada i civilnog društva.

   Autorka: Sandra Jelisavčić, stažistikinja BCBP
   Beograd, 11. decembar 2014.


   Izvor:

   Radicalisation Awareness Network (RAN)

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •