•  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  • Marko Savković: BCBP pomera granice u sektoru bezbednosti

  •  
  • Datum: 30. novembar 2015.
   Hrabrost, istrajnost i posvećenost su prve tri asocijacije na BCBP za Marka Savkovića, programskog koordinatora Beogradskog bezbednosnog foruma.
   Marko Savković
   Marko Savković

   Godinama unazad, BCBP pomera granice onoga što se u krutom - i inovacijama nesklonom - sektoru bezbednosti smatra mogućim.

   Upornim i na momente mukotrpnim radom, formirana je generacija istraživačica i istraživača mlađe generacije; obavljajući različite poslove u kontekstu paradigme «javnih politika», oni i danas nastoje doprineti modernizaciji i demokratizaciji odnosa u društvu Srbije. Testirane su brojne nove metode, novi pristupi u istraživanju.

   Od BCBP kao "inkubatora", što je bila početna ideja u razvoju organizacije kao instituta, najviše su profitirali oni kojima je stručnost i danas najviše potrebna: državni akteri u sektoru bezbednosti; a zatim slične organizacije civilnog društva u regionu koje su se zajedno sa BCBP-om uspele transformisati u nezavisne istraživačke centre (eng. think-tanks).

   Najveći uspeh BCBP je upravo u tome što je raspravu o sektoru bezbednosti učinio javnom, "otvarajući" te istražujući jedno po jedno sporno pitanje - od nasleđa 90-tih, preko zakonskog uređenja delokruga rada sektora bezbednosti, rada na prevenciji korupcije, sve do mera iniciranih u kontekstu pristupanja EU. Prve konsultacije sa zaposlenima u sektoru bezbednosti; prva mapiranja aktera, analize rizika, realizovane po jedinstvenoj metodologiji izveo je BCBP. Ujedno, pokušalo se sa edukovanjem novinarki i novinara.

   BCBP bi se svojim radom morao suprotstaviti sve prisutnijoj tendenciji da se procesi reforme sektora bezbednosti marginalizuju, ili - usko posmatraju u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Posebnu pažnju valjalo bi posvetiti izgradnji odnosa sa političkim akterima, naročito mlađom generacijom političara; naravno, na način koji neće narušiti nepristrasnost i autonomiju u istraživanju.           

   Povezane teme:rekli su o nama
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •