•  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  • Mladen Velojić: Bezbednost više nije tabu tema zahvaljujući BCBP

  •  
  • Datum: 26. novembar 2017.
   Stručnost, komunikativnost i patriotizam su tri pojma koja direktora Media i reform centra Niš asociraju na Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

    

   Sa radom Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) upoznao sam pre više od 10 godina, a kroz organizaciju brojnih tribina, radionica, konferencija, od kojih je dobar broj bio realizovan i u niškom medija centru. To je i uticalo na našu odluku da BCBP pozovemo tokom 2016. godine da nam pruže podršku u procesu jačanja kapaciteta Saveta za bezbednost grada Niša, a u okviru saradnje sa lokalnom samoupravom i Misije OEBS u Srbiji.

   Iz ovog ugla, a nakon godinu dana, siguran sam da nam je u postavljanju temelja za dalje funkcionisanje Saveta koji je sastavljen od predstavnika različitih institucija i organizacija, ekspertiza i iskustvo BCBP kroz trening i konsultacije istraživača Saše Đorđevića, bilo od ogromnog značaja, 

   Zahvaljujući BCBP, bezbednost više nije tabu tema, na koju imaju pravo isključivo određene institucije u državi. Pokretanje pitanja bezbedne zajednice, otvaranje bezbednosnih struktura i njihovo uključivanje u dijalog, kao i direktno uključivanje građana u pomenutom procesu je, po mom mišljenju, najveći doprinos BCBP na polju demokratizacije našeg društva. Ovo posebno dobija na značaju ako uzmemo u obzir evropske integracije, odnosno razumevanje istih od strane građana i građanki Srbije.

   Ne manje važno je i pokretanje dijaloga na temu saradnje Srbije i NATO, s obzirom na to da šira javnost nije dovoljno upoznata šta se dešavalo tokom prethodnih desetak godina na polju atlantskih integracija Srbije, pa u skladu sa tim i zauzima stavove koji nisu baš u skladu sa usvojenim politikama.

   Organizacija Beogradskog bezbednosnog foruma (Belgrade Security Forum) najpre je veliko dostignuće na polju saradnje između prvog i trećeg sektora, kao i saradnje sa međunarodnim institucijama, dok istovremeno daje ogroman doprinos u informisanju i podizanju svesti građana i građanki u vezi sa partnerstvom između Srbije i severno-atlantskog vojnog saveza.

   Intenzivnija komunikacija i saradnja sa lokalnim samoupravama kroz lokalne savete za bezbednost, ali i drugačije oblike partnerstva, sigurno će rezultirati boljem strateškom pristupu u bavljenju bezbednosnim pitanjima, razvoju multisektorskog dijaloga na ovom polju, ali i daljem radu na uključivanju građana u proces izgradnje i očuvanja bezbedne zajednice. Ovo poslednje je suštinski i najbitnije, a posebno ako uzmemo u obzir aktuelni vremenski interval u kome se Evropa i svet suočavaju sa različitim oblicima bezbednosnih pretnji.

   Povezane teme:rekli su o nama
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •