•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv OCD za uključivanje u mrežu organizacija zainteresovanih za teme iz oblasti vladavine prava

  •  
  • Datum: 27. maj 2011.
   Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Grupa 484 i Beogradski centar za ljudska prava, okupljene u okviru SEKO za oblast vladavine prava, pozivaju sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) da se priključe SEKO. Time će OCD dobiti mogućnost da utiču na utvrđivanje prioriteta za finansiranje projekata državnih institucija u oblasti vladavine prava, iz IPA i drugih izvora razvojne pomoći.

   Šta je SEKO?

   SEKO predstavlja konsultativni proces saradnje Kancelarije za evropske integracije i OCD, radi određivanje nacionalnih prioriteta za finansiranje iz IPA i drugih izvora razvojne pomoći, u različitim oblastima, kao i praćenje primene tako finansiranih projekata. Svaki SEKO čini vodeća i dve partnerske organizacije, koje okupljaju širi broj organizacija zainteresovanih za oblast koju SEKO prati.

   Šta su prioriteti SEKO za vladavinu prava?

   Prioriteti SEKO za vladavinu prava grupisani su u tri celine:

   1. Teme iz delokruga rada MUP

   • praćenje procesa donošenja i primene Strategije rada policije u lokalnoj zajednici;
   • demokratska civilna kontrola MUP i javnost u radu;
   • praćenje sprovođenja Strategije zaštite podataka o ličnosti.

   2. Zatvorski i pravosudni sistem

   • praćenje uslova rada osoblja u zatvorima, materijalnih uslova u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija i programa rada u ovim ustanovama;
   • praćenje jačanja kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija i unapređenja sudske prakse.

   3. Izbeglice i interno raseljena lica, migracije, readmisija i azil

   Koji su, po Vašem mišljenju, prioriteti u oblasti vladavine prava?

   Kako bi preporuke za prioritete finansiranja u oblasti vladavine prava što vernije odslikavale stvarne potrebe celog društva, pozivamo Vas da se priključite SEKO za vladavinu prava da bismo zajedno uticali na prioritete u vezi sa planiranjem razvojne pomoći, posebno programiranjem i praćenjem korišćenja IPA fondova u ovom sektoru.

   KAKO SE PRIKLJUČITI SEKO ZA VLADAVINU PRAVA?

   Poziv za formiranje mreže OCD oko SEKO za vladavinu prava je otvoren do petka 17. juna 2011. godine. Prijavu možete poslati na mail: office@ccmr-bg.org sa naznakom „ZA SEKO“.

   Za sve detalje možete kontaktirati Goranu Odanović, tel: 011/3287 334, 3287 226.

   Više informacija o Sektorskim organizacijama civilnog društva možete pronaći na veb stranici.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •