•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • MUP zastrašuje članove Policijskog sindikata Srbije

  •  
  • Datum: 07. mart 2019.

   Ministarstvo unutrašnjih poslova odlukom koja nije u skladu sa zakonom ukida reprezentativnost Policijskom sindikatu Srbije i time zastrašuje i pritiska članove sindikata koji su važan stub u odbrani radnih i socijalnih prava policijskih službenika. Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova da preispita svoju odluku i otvoreno i javno razgovara o svim zloupotrebama policije na koje je ovaj sindikat ukazivao u prethodnom periodu kako bi se unapredio položaj policijskih službenika, a samim tim ubrzao proces reforme policije.

   Ministarstvo unutrašnjih poslova je suprotno članu 218. Zakona o radu  doneo rešenje kojim ukida reprezentativnost Policijskom sindikatu Srbije. Ministarstvo je u dokazivanju reprezentativnosti, koja podrazumeva da 15 odsto zaposlenih budu članovi sindikata, uzelo u obzir samo one članove koji uplaćuju sindikalnu članarinu, a ne i sve one sa pristupnicom. Zakon o radu kaže da je reprezentativan onaj sindikat koji ima potreban broj članova na osnovu pristupnica.

   Na ovaj način se članovi Policijskog sindikata Srbije zastrašuju i odvraćaju od toga da otvoreno pričaju o problemima u policiji i predlažu rešenja koja bi trebalo da unaprede njihov životni standard što je važno za bezbednost građana i razvoj demokratije. Dodatno se prave podele u Ministarstvu unutrašnjih poslova koje ne doprinose ostvarivanju strateškog prioriteta Ministarstva da ulaže u svoje zaposlene i time postane savremena, demokratska i odgovorna služba koja garantuje bezbednost i deluje kao servis građana. 

   Bez dijaloga nema demokratije i unapređenja bezbednosti. Zbog toga, BCBP poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova da javno i otvoreno razgovora sa Policijskim sindikatom Srbije i ostalim sindikatima kako bi se sprečile dalje zloupotrebe policije na koje sindikati ukazuju, unapredio socijalni i ekonomski status policijskih službenika i ubrzao proces reforme policije na korist građana i građanki Srbije.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •