•  
    • Ka bezbednim javnim skupovima
     • Publikacije

     • Autor: Lazar Čovs
     • Ka bezbednim javnim skupovima

     • Saradnik BCBP Lazar Čovs u ovom priručniku odgovara na pitanje kako organizovati javni skup koji će biti bezbedan za učesnike i učesnice.

    • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić
     • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?

     • Vojna neutralnost Srbije shvata se kao balansiranje između NATO i Rusije. Predlog nove Strategije odbrane ukazuje na to kakve će posledice jačanje vojne neutralnosti imati po sistem odbrane, budžet i građane, pisala je istraživačica BCBP Katarina Đokić.

    • Pravo na snimanje okupljanja
     • Publikacije

     • Autor: Dunja Tasić
     • Pravo na snimanje okupljanja

     • Prava građana na snimanje službenih i privatnih lica na protestima, građanskim akcijama i drugim javnim skupovima, kao i okolnosti na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom snimanja i eventualne pravne posledice saradnica BCBP Dunja Tasić objasnila je u najnovijem priručniku BCBP.

    Ka bezbednim javnim skupovimaVojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?Vojno neutralna evropska Srbija između Republike Srpske i Velike AlbanijePravo na snimanje okupljanjaStaze i stranputice evropske revolucije zaštite ličnih podataka u represivnom aparatu
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    •  

     Usvajanjem Predloga ustava stekli su se početni uslovi za uređenje mesnog sektora bezbednosti, kao i za definisanje misija i zadataka vojske, policije, tajnih službi i parapolicijskih snaga Srbije po najvišim pravnim i demokratskim standardima. U skladu sa tim potrebno je i posebnim zakonom urediti položaj i nadležnosti narastajućeg privatnog sektora bezbednosti u Srbiji. Sve to bi trebalo da rezultira uspostavom jasnih procedura i instrumenata za delatnu demokratsku civilnu kontrolu i javni nadzor nad sektorom bezbednosti Srbije. Tokovi i dometi reforme sektora bezbednosti u Srbiji su presudno određeni činjenicom da je reč o društvu koje tek treba da neopozivo dokine nasleđeni autoritarni poredak i ujedno otkloni ne samo posledice već i uzroke skorašnjih ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Da ne bi postala trajni zarobljenik svojih, stvarnih ili konstruisanih, osobenosti, Srbija mora da iskorači iz svog dvorišta i baci pogled preko tarabe. Utom će (ponovo) otkriti da je u reformi svog sektora bezbednosti, i ne samo njega, suočena sa nekim od iskušenja kroz koja su već prošli žitelji nekadašnjih realsocijalističkih država Evrope. Izučavajući tuđa iskustva, Srbija dobija priliku da izbegne greške koji su drugi pre nje činili. Isto tako, ona ima priliku i da primeni uspešna rešenja koja su drugi u svojoj praksi već potvrdili. U tome joj nalazi eksperata iz Republike Češke mogu biti od znatne koristi. Dabome, obaveza je mesnih elita da se odupru iskušenju da u Srbiju uvezu ili u nju presade tuđa i gotova rešenja. Jer, takvih nema. One su, međutim, ne manje obavezne da Srbiju poštede nemerljivih troškova koji nastaju zbog „otkrivanja rupe na saksiji“. Da bi to mogle da učine, one treba da imaju pouzdana znanja o tokovima reforme sektora bezbednosti u zemljama srodnim Srbiji.

     Imajući rečeno na umu, BCBP, organizacija građanskog društva iz Beograda, organizovala je, u saradnji sa Vladom Republike Češke i Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga i uz njihovu podršku, u Beogradu 30. i 31. oktobra 2006. godine dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod naslovom: „Reforma sektora bezbednosti - dostignuća i perspektive“.

     Saopštenja i autorizovane diskusije učesnika sabrani su u Zbornik, koji Centar ima čast da predstavi domaćoj i stranoj stručnoj javnosti. Tekstovi u ovom zborniku grupisani su u šest poglavlja: reforma Vojske Srbije, reforma policije, reforma bezbednosno-obaveštajnih službi, reforma parapolicijskih snaga, reforma sektora bezbednosti i evroatlantska integracija Srbije i javna prezentacija zbornika radova pod nazivom “Javnost i Vojska”. Namera nam je bila da u okviru svake navedene teme bude zastupljeno gledište predstavnika državne institucije, nezavisnog eksperta i stranog eksperta.

    • Tagovi: reforma sektora bezbednosti, evroatlantske integracije, nato, oružane snage, vojska, ministarstvo odbrane, profesionalizacija, moral, policija, reforma, službe bezbednosti, službe, carina, poreska policija, granice, upravljanje granicom, privatizacija bezbednosti, javno mnjenje
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •