•  
    • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Marko Drajić
     • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije

     • U ovom dokumentu se ističe da je Mađarska trenutno najbliži spoljnopolitički partner Srbiji. Navodi se da se između ove dve države više ne otvaraju bilo kakva sporna bilateralna pitanja, a politički i ekonomski interesi se sve više poklapaju. Vrednosti na kojima počivaju vlasti ove dve ...

    • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi
     • Publikacije

     • Autor:
     • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi

     • Izveštaj o zarobljavanju države u Srbiji je pionirski rad BCBP-a koji ima za cilj dokumentovanje i dekonstruisanje tekućeg procesa zarobljavanja države u sektoru bezbednosti kroz predstavljanje mehanizama, aktera i posledica ovog procesa.

    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    Srbija i Mađarska – razbijanje demokratijeSektor bezbednosti u zarobljenoj državiPolicija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    •  

     Upotreba sredstava prinude od strane policije - pravni okvir

     Uslovi, način upotrebe, izveštavanje o upotrebi sredstava prinude i ispitivanje njene opravdanosti i pravilnosti, predstavljaju, zbog ozbiljnosti posledica koje mogu nastupiti usled primene sile, izuzetno važan segment rada policije, koji je potrebno jasno i detaljno pravno regulisati, kako bi se u što većoj meri izbegla mogućnost zloupotrebe ovlašćenja, samovolje i arbitrrnosti policijskih službenika, a time i povreda prava građana. Upotreba sredstava prinude regulisana je Zakonom o policiji, Pravilnikom o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude i Obaveznom instrukcijom o načinu izveštavanja i ocenjivanja opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude, a kažnjavanje počinilaca krivičnih dela koje službeno lice može izvršiti nezakonitom upotrebom sile Krivičnim zakonikom. U ovom tekstu ukratko ćemo analizirati odredbe ovih pravnih akata, posebno one koje se odnose na način izveštavanja i ocenjivanja opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude, ukazujući na mogućnosti za njihovo poboljšanje, a uzimajući u obzir važeće međunarodnopravne standarde.

     Podsticaj za stvaranje Nacionalnog saveta za prevenciju kriminala

     Ideja stvaranja Nacionalnog saveta za prevenciju kriminala predočena je u Polaznom okviru Nacionalne strategije prevencije kriminala, dokumentu čiji je inicijator Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Izrada strategije i stvaranje Saveta ključni su elementi u sveobuhvatnom strateškom pristupu prevencije kriminala - u zakonodavnom, odnosno izvršnom delu. U radu želimo da ukažemo na značaj stvaranja i predložimo model Nacionalnog saveta za prevenciju kriminala, uključujući njegovu organizacionu strukturu, kao i značaj saradnje sa područnim policijskim upravama, kancelarijama za mlade i opštinskim savetima za bezbednost.

     Uloga policije u sprečavanju nasilja na sportskim priredbama

     Zakon o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, Savet za sprečavanje nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, kao i Akcioni plan za sprečavanje nasilja u sportu predstavljaju mere koje su donete kao nastavak procesa reforme policije. Ovim postupcima se želi definisati uloga Ministarstva unutrašnjih poslova u sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima, detaljnije je uređena saradnja redarskih službi sa policijom, i pružaju se veće mogućnosti policiji za prevenciju nasilja. Cilj ovog rada je da ukaže na spremnost i odlučnost policije da se suprotstavi nasilju na sportskim terenima, kao i na potrebu saradnje između policije, organizatora sportskih priredbi i civilnog društva. Takođe, u cilju uspešne prevencije nasilja na sportskim priredbama potrebno je ukazati na neophodnost regionalne i interresorne saradnje u okviru ministarstva.

    • Tagovi: policija, reforma policije, policijska ovlašćenja, ljudska prava, tortura, zakon, pravni okvir, prevencija, organizovani kriminal, nasilje, sport
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •