•  
    • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Marko Drajić
     • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije

     • U ovom dokumentu se ističe da je Mađarska trenutno najbliži spoljnopolitički partner Srbiji. Navodi se da se između ove dve države više ne otvaraju bilo kakva sporna bilateralna pitanja, a politički i ekonomski interesi se sve više poklapaju. Vrednosti na kojima počivaju vlasti ove dve ...

    • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi
     • Publikacije

     • Autor:
     • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi

     • Izveštaj o zarobljavanju države u Srbiji je pionirski rad BCBP-a koji ima za cilj dokumentovanje i dekonstruisanje tekućeg procesa zarobljavanja države u sektoru bezbednosti kroz predstavljanje mehanizama, aktera i posledica ovog procesa.

    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    Srbija i Mađarska – razbijanje demokratijeSektor bezbednosti u zarobljenoj državiPolicija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2013
     • Građani Srbije o korupciji u policiji

     • Ovo je prvo istraživanje javnog mnjenja koje je osmislila organizacija civilnog društva u kojem su pitanja posebno fokusirana na percepciju korumpiranosti policije, lična iskustva građana sa korupcijom u policiji i ocenu reformisanosti policije u ovoj oblasti. Prikupljanje podataka na osnovu upitnika koji je osmislio BCBP realizovao je CeSiD između 9. i 19. marta 2013. godine na reprezentativnom uzorku, na teritoriji Srbije bez Kosova i Metohije.

    • Većina građana Srbije smatra da je korupcija pojava koja je široko rasprostranjena u našem društvu. Međutim, značajan broj ispitanika smatra da se u odnosu na prošlu godinu nivo korupcije ipak malo smanjio, te da je borba protiv korupcije bila delimično uspešna.

     Za blago smanjenje korupcije građani najviše zasluga pripisuju Aleksandru Vučiću, prvom potpredsedniku Vlade Srbije. Većina građana smatra da će Aleksandar Vučić biti delimično uspešan u borbi protiv korupcije, ali da će ipak neki proći nekažnjeno. Da bi borba protiv korupcije bila uspešna građani smatraju da je potrebno ojačati institucije i pooštriti kazne, a ne dalje davati moć pojedincima. 

     U Srbiji 90% građana smatra da je policija korumpirana u većoj ili manjom meri. Građani procenjuju da je korupcija najprisutnija u saobraćajnoj, kriminalističkoj i graničnoj policiji. Skoro trećina građana smatra da je osnovna motivacija policajaca da učestvuju u koruptivnim radnjama to što i drugi policajci to isto rade i isti procenat ljudi smatra da su rukovodioci najviše korumpirani.

     Sve više građana daje mito

     Građani su jačanje institucija i strog kažnjavanje odredili kao glavne metode borbe protiv korupcije u policiji, ali čak 72% ispitanika neće ili nije siguran o tome da li će prijaviti korupciju ukoliko treba da ostavi svoje lične podatke. Ono što je dobro jeste da nemali broj građana želi da govori o svom, ili makar prenese tuđe „koruptivno“ iskustvo. Tako se otvara „prozor“ za buduće istraživače.

     U poređenju sa podacima za 2012. godinu, značajno se smanjio procenat građana koji uopšte nisu davali mito. Zapravo, u prva tri meseca 2013. godine, troje od deset građana Srbije je nekom dalo mito. Porastao je i broj onih koji su davali mito zaposlenom u određenoj instituciji, i to najpre doktoru i policajcu. Direktno iskustvo sa korumpiranim policajcima imalo je 16% ispitanika, još 6% njih je imalo posredno iskustvo, što zbirno dovodi do 22% onih koji su imali dodira sa korumpiranim policajcima.

     Građani imaju prilično jasan stav o tome kako bi civilno društvo moglo da doprinese borbi protiv korupcije - da „istražuje i predlaže preporuke“, zatim „promoviše etički rad javnih institucija“ i najzad „sarađuju sa državom u borbi protiv korupcije“.

     Prvi proizvod A-COP grupe

     Istraživanje javnog mnjenja je prvi proizvod A-COP grupe, koja okuplja 10 ogranizacija civilnog društva iz cele Srbije koje se bave borbom protiv korupcije. Članice A-COP grupe pored BCBP su: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, Novosadska novinarska škola, Južne vesti, Bečejsko udruženje mladih, PROTECTA, Resurs centar, Klub boraca za borbu protiv korupcije, Info Centar i Inicijativa za društvenu odgovornost.

     Projekat "A-COP: Civilno društvo protiv korupcije u policiji" podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Sadržaj izveštaja je isključiva odgovornost priređivača.
    • Tagovi: A-COP grupa, korupcija, korupcija u policiji, Srbija, građani, istraživanje, javno mnjenje, Predrag Petrović, Saša Đorđević, Marko Savković
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •