•  
    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    • Kriminal na Zapadnom Balkanu u doba korone: prva zapažanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Kriminal na Zapadnom Balkanu u doba korone: prva zapažanja

     • Da li su organizovane kriminalne grupe aktivne i u doba korone, koje tendencije u vezi sa kriminalnim aktivnostima na Zapadnom Balkanu se mogu primetiti u prvih šest nedelja pandemije i koji su mogući scenariji za budućnost, analizirao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić, Marija Ignjatijević
     • Zašto ljudi napuštaju sistem odbrane?

     • Istraživačice BCBP Katarina Đokić i Marija Ignjatijević analizirale su razloge zbog kojih zaposleni napuštaju sistem odbrane i pripremile preporuke.

    Policija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitikeKriminal na Zapadnom Balkanu u doba korone: prva zapažanjaZašto ljudi napuštaju sistem odbrane?
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2012
     • Ka većoj bezbednosti država članica EU: nadležnost i odgovornost Stalnog komiteta za unutrašnju bezbednost

     • Ugovor iz Lisabona je predvideo stvaranje posebnog koordina-cionog tela - Stalnog komiteta za unutrašnju bezbednost, u okviru Saveta za pravosuđe i unutrašnje poslove radi promocije i jačanja operativne saradnje država članica u oblasti unutrašnje bezbednosti. Odlukom Saveta utvrđene su nadležnosti komiteta, a zatim i aktivnosti u narednih osamnaest meseci. Dileme su problemi kontrole rada komiteta, kao i mogućnost dupliranja kapaciteta za koordinaciju aktivnosti država članica u jačanju unutrašnje bezbednosti EU.

    • Haškim programom iz 2004. godine Savet ministara EU je pozvan da pripremi smernice za formiranje tela koji bi trebalo da koordinira operativne aktivnosti organa za sprovođenje zakona država članica EU u oblasti unutrašnje bezbednosti (koja obuhvata i probleme nasilja, prirodnih nepogoda i bezbednost u saobraćaju pored teških oblika krivičnih dela). Time se odstupilo od početne ideje i ograničenja samo na policijsku i pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima radi suzbijanja dela organizovanog kriminala i terorizma. Smernice su uredile opseg aktivnosti, zadatke, nadležnosti i sastav koordinacionog tela. Planirano je da nakon stupanja na snagu Ustava Evropske unije započne i rad tela. Ipak, početak rada je odložen zbog neuspeha u usvajanju Ustava.Ugovor iz Lisabona je kao naslednik neuspešno usvojenog Ustava predvideo stvaranje posebnog koordinacionog tela - Stalnog komiteta za unutrašnju bezbednost (eng. Standing Committee on operation cooperation on internal security, COSI) u okviru Saveta ministara (za pravosuđe i unutrašnje poslove) radi promocije i jačanja operativne saradnje država članica u oblasti unutrašnje bezbednosti. 

     Čime se bavi?

     Osnovna uloga COSI je da pruži pomoć kroz koordinaciju aktivnosti država članica i njenih organa za sprovođenje zakona i da o tome redovno izveštava Savet. Pored toga, nadležan je i za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima u slučaju da postoji veza sa operativnom saradnjom država članica u unutrašnjoj bezbednosti. Agencije i ostala tela EU koja su aktivna kroz svoj rad u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova bi trebalo da se uključe u rad COSI.

     Pored toga, COSI vrši procenu efikasnosti operativne policijske saradnje država članica i na osnovu toga dužan je da izradi preporuke radi uklanjanja nedostataka koje su upućene organima za sprovođenje zakona država članica. Nemoguće je uključiti COSI u realizaciju operativnih akcija jer ta nadležnost ostaje kod država članica. Najzad, COSI nema pravo da učestvuje u pripremi pravnih akata EU i država članica. U odluci Saveta o stvaranju COSI nije ništa rečeno o strukturi i sastavu ovog koordinacionog tela.

     Ko kontroliše rad?

     Uloga Evropskog parlamenta i nacionalnih predstavničkih tela svedena je na informisanje o radu komiteta. Zbog toga se logično postavlja pitanje odgovornosti COSI i na koji način ovaj organ obezbeđuje zaštitu ljudskih prava, a naročito ličnih podataka i privatnosti. Za svoj rad COSI je odgovoran jedino Savetu kome redovno prosleđuje izveštaj o radu. U odluci o formiranju COSI nije uređena učestalost podnošenja izveštaja, kao i da li je taj izveštaj dostupan u celosti ili delimično javnosti. Time su informacije o radu COSI zadržane u jednom „krugu“ - ministara pravde i unutrašnjih poslova država članica. Nije jasno ni na koji način će agencije EU (EUROPOL, FRONTEX, EUROJUST) učestovati u radu COSI. Prema sadašnjem rešenju, oni su samo posmatrači na sastancima COSI.

     Šta bi trebalo da radi?

     U septembru 2011. godine Savet je izradio nacrt programa COSI za narednih 18 meseci. Predviđeno je deset različitih grupa aktivnosti: (1) izrada plana procesa usvajanja i primena politike u suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala; (2) praćenje, podrška i koordinacija u razvoju i sprovođenju Strategije unutrašnje bezbednosti; (3) jačanje saradnje sa Političko-bezbednosnim komitetom EU u unutrašnjoj i spoljašnjoj bezbednosnoj dimenziji EU; (4) izrada mehanizma koordinacije za zajedničke operacije i akcije država članica; (5) poboljšanje saradnje svih agencija EU u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova kroz njihovu koordinaciju rada; (6) jačanje zaštite spoljnih granica i sprečavanje ilegalnih migracija; (7) izrada Evropskog pakta za borbu protiv trgovine ilegalnih narkotika; (8) izrada Evropskog pakta o sintetičkim drogama; (9) praćenje akcija suzbijanja trgovine oružjem; (10) praćenje primene klauzule solidarnosti.

     Da li postoji opasnost od dupliranja aktivnosti?

     Rad COSI je prema Ugovoru iz Lisabona ugrozio funkcionisanje K.4 komiteta koji je u prošlosti imao značajnu ulogu u pripremi Ugovora iz Mastrihta, i institucionalizacije policijske i pravosudne saradnje u EU. Ugovor iz Lisabona nije predvideo nastavak rada ovog koordinacionog tela. Predviđeno je da K.4 komitet nastavi sa radom do početka 2012. godine, nakon čega bi trebalo doneti konačnu odluku o budućnosti rada komiteta. S obzirom da pregovaranje u Savetu funkcioniše na tri nivou - kroz radne grupe, Odbor stalnih predstavnika (COREPER) i konačno između ministara u Savetu, i zbog stvaranja Stalnog komiteta za unutrašnju bezbednost, budućnost K.4 komiteta zamišljena je kao prostor za raspravu o zakonskim predlozima pre nego što dođu ispred COREPER i Saveta, o strateškim smernicama tehničkog karaktera radi utvrđivanja planova za razvoj politika u pravosuđu i unutrašnjim poslovima, te kao veza sa EP i ostalim agencijama EU, i najzad kao telo za sprovođenje „mehanizma kočnica i ubrzane saradnje“ ukoliko je nemoguće postići saglasnost u Savetu oko određenog predloga.

     Bezbednost ili zaštita ljudskih prava?

     U poslednjoj deceniji EU pokušava da pronađe ravnotežu između mera koje bi trebalo da unaprede bezbednost država i zaštite prava građana. Iako na strateškom nivou kroz Stokholmski program i Strategiju unutrašnje bezbednosti EU teži da zaštita ljudskih prava građana ima važniju ulogu u odnosu na bezbednost, čini se da će rad COSI ipak biti povećanje bezbednosti. Međutim, tek će praksa zaista pokazati koliko će ta ravnoteža biti narušena. 

    • Tagovi: Evropska unija, stalni komitet, unutrašnja bezbednost, pravosuđe, unutrašnji poslovi, ugovor iz lisabona
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •