•  
    • Ka bezbednim javnim skupovima
     • Publikacije

     • Autor: Lazar Čovs
     • Ka bezbednim javnim skupovima

     • Saradnik BCBP Lazar Čovs u ovom priručniku odgovara na pitanje kako organizovati javni skup koji će biti bezbedan za učesnike i učesnice.

    • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić
     • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?

     • Vojna neutralnost Srbije shvata se kao balansiranje između NATO i Rusije. Predlog nove Strategije odbrane ukazuje na to kakve će posledice jačanje vojne neutralnosti imati po sistem odbrane, budžet i građane, pisala je istraživačica BCBP Katarina Đokić.

    • Pravo na snimanje okupljanja
     • Publikacije

     • Autor: Dunja Tasić
     • Pravo na snimanje okupljanja

     • Prava građana na snimanje službenih i privatnih lica na protestima, građanskim akcijama i drugim javnim skupovima, kao i okolnosti na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom snimanja i eventualne pravne posledice saradnica BCBP Dunja Tasić objasnila je u najnovijem priručniku BCBP.

    Ka bezbednim javnim skupovimaVojno neutralna evropska Srbija između Republike Srpske i Velike AlbanijeVojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?Pravo na snimanje okupljanjaStaze i stranputice evropske revolucije zaštite ličnih podataka u represivnom aparatu
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2015
     • Budućnost Civilne zaštite na severu Kosova

     • Ovaj izveštaj predstavlja nezavisnu analizu trenutnog stanja jedinica Civilne zaštite (CZ) u četiri opštine na severu Kosova, sa preporukama konkretnih rešenja za njihovu buduću integraciju u kosovski sistem. Ovaj projekat su zajednički razvila dva nezavisna istraživačka centra iz Beograda i Prištine: Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Kosovski centar za bezbednosne studije.

    • Jedinice Civilne zaštite na severu Kosova funkcionišu izvan pravnog i institucionalnog okvira Kosova, uprkos tome što Briselski spo­razum implicira raspuštanje svih paralelnih srpskih bezbednosnih struktura koje postoje na Kosovu.

     Srpska zajednica na severu Koso­va vidi CZ kao civilnu strukturu čija je jedina svrha pružanje pomoći civilnom stanovništvu u vanrednim situacijama, dok je Vlada Koso­va, kao i međunarodne institucije na Kosovu, smatraju ilegalnom paravojnom formacijom koja mora biti rasformirana.

     Tokom terenskog istraživanja sprovedenog u februaru i martu 2015. godine, autorke su došle do saznanja da jedinice CZ čini 751 pri­padnik.

     Mnogi od njih nikada nisu bili pripad­nici bezbednosnih institucija, niti su prošli obuku za obavljanje poslova civilne zaštite i spasavanja, dok su neki od zaposlenih u je­dinicama CZ bivša vojna lica.

     Iako jedinice CZ na severu Kosova zvanično treba da pružaju pomoć civilnom stanovništvu u vanrednim situacijama, one često obavljaju i druge po­slove, kao što su održavanje puteva, poprav­ke mostova, obezbeđivanje objekata itd. Osim jedinica CZ, na severu Kosova postoji samo jedna vatrogasna jedinica, koja funkcioniše u okviru Kosovske agencije za upravljanje vanrednim situacijama i koja se sastoji od oko 30 vatrogasaca.

     Postoje indicije da su pojedini pripadnici jedinica CZ povremeno bili ume­šani u političke proteste, kao i sumnja da su neki od njih učestvovali u političkom nasilju i organizovanom kriminalu. Prema Sporazumu o civilnoj zaštiti koji je postignut između Beo­grada i Prištine 26. marta 2015. godine, jedi­nice CZ na severu Kosova trenutno podržava i finansira Vlada Srbije.

     Sporazum predviđa integraciju 483 pripadni­ka jedinica CZ u kosovske institucije, što će se dogoditi i sa dodatnih 50 pozicija za koje će plate biti obezbeđene iz fondova za nepred­viđene situacije tokom naredne tri godine. Ovo je u skladu sa planom Vlade Kosova za integraciju CZ, koji predviđa da će pripadni­ci jedinica CZ biti integrisani u centralne ko­sovske institucije i raspoređeni u veći broj državnih organa i tela. Međutim, prema Spo­razumu o civilnoj zaštiti, 218 pripadnika CZ ostaće bez posla i prihoda.

     Tokom integracije jedinica CZ u kosovski sistem postojaće broj­ni izazovi, među kojima su, između ostalog, i nemogućnost kosovskih institucija da uključe sve pripadnike CZ, nespremnost pripadnika CZ da postanu deo kosovskih institucija, kao i pitanje obezbeđivanja alternativnih izvora prihoda za one koji će ostati bez posla. Upr­kos tome što je objavljen, zvanični plan inte­gracije jedinica CZ sa severa Kosova ostaje u velikoj meri nepoznat široj javnosti i samim pripadnicima CZ, što može predstavljati do­datni izazov tokom njegove realizacije.

    • Tagovi: civilna zaštita, Kosovo, Srbija
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •