•  
    • Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzora
     • Publikacije

     • Autor: Jelena Pejić
     • Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzora

     • Kako bezbjednosni organi treba da štite lične podatke kojim rukuju, zašto su za njih neophodna posebna pravila, i zašto su evropski propisi u ovoj oblasti važni za Srbiju, istraživačica BCBP Jelena Pejić pitala je Jurja Sajferta, advokata i evropskog eksperta u oblasti zaštite ličnih ...

    • Dobro nam došla, milicijo vaša
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Dobro nam došla, milicijo vaša

     • Postoji realna opasnost da komunalna milicija postane sredstvo partijskog zapošljavanja i zaštite vlasti, pisao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Komunalna (policija) milicija
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Komunalna (policija) milicija

     • Postoji opasnost da komunalna milicija postane sredstvo zaštite vlasti, a ne brige o komunalnom redu. Zato treba otvoriti javnu raspravu o budućnosti ove službe koja će biti transparentna, participativna i inkluzivna, ukazao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor:
     • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji

     • Radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izdvaja ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o javnosti podataka u sektoru bezbednosti, kao i informisanju građana o radu sektora i bezbednosnim temama. Istraživanje je sprovedeno u martu 2019. godine na reprezentativnom uzorku od ...

    Staze i stranputice evropske revolucije zaštite ličnih podataka u represivnom aparatuZaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzoraDobro nam došla, milicijo vašaKomunalna (policija) milicijaStavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2017
     • Rodna dimenzija ratnih zločina: Seksualno nasilje nad ženama

     • Analiza Milice Kostić, direktorke pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, ukazuje da je Republika Srbiji daleko od ispunjenja obaveza sadržanih u Rezoluciji 1325, ali i u brojnim drugim obavezujućim instrumentima međunarodnog prava, koji se odnose na borbu protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje kao zločina prema međunarodnom pravu, ali i na adresiranje potreba žrtava.

    • Analiza pokazuje da Tužilaštvo za ratne zločine (TRZ) nema strategiju za procesuiranje seksualnog nasilja u kontekstu oružanih sukoba i da sudska praksa u ovim slučajevima nije u saglasnosti sa međunarodnim standardima. 

     Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju napravio je tokom 20 godina rada iskorak u gonjenju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u ratu i dramatično izmenio postavke koje su dovele do toga da seksualno nasilje ne bude kažnjavano. Ova pozitivna praksa nije transponovana na pravosuđe Republike Srbije. 

     Analiza naglašava da su do danas u Srbiji donete samo dve pravnosnažne osuđujuće presude za silovanje kao za ratni zločin. Imajući u vidu rasprostranjenost zločina seksualnog nasilja tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, analiza zaključuje da je TRZ zanemarilo ova dela. Nesporno je da TRZ, kao i nijedno drugo tužilaštvo za ratne zločine, ne može da procesuira sve počinioce, kao ni sva krivična dela iz svoje nadležnosti, te da mora biti selektivno u svom radu. Međutim, TRZ do danas nije usvojilo strategiju za prioritizaciju predmeta predviđenu Akcionim planom za poglavlje 23.

     Imajući u vidu specifičnost zločina seksualnog nasilja, nesumnjivo je da njihovo efikasno procesuiranje zahteva preduzimljivost, pa su zato neretke i posebne strategije za procesuiranje seksualnog nasilja.

     Analiza je posvećena ključnim problemima vezanim za sudske mehanizme, kao što su:

     • odsustvo strategije za procesuiranje zločina seksualnog nasilja;
     • neadekvatno definisanje krivičnog dela silovanja u ratu;
     • odstupanje od prakse Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju;
     • odsustvo adekvatne zaštite žrtava;
     • nezadovoljavajući učinak parničnih i upravnih postupak za naknadu štete.

     U dokumentu autorka iznosi zaključke i preporuke koji bi doveli do adekvatne ispunjenosti Predloga Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325. 

     Ova analiza je pripremljena u okviru projekta „Podrška uspostavljanju Mreže organizacija civilnog društva - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji” koju podržava Misija OEBS u Srbiji. Mreže organizacija civilnog društva - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji okuplja 22 organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i pojedince/ke, koji su zainteresovani za sprovođenje Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Žene, mir i bezbednost u Srbiji.

    • Tagovi: Rezolucija 1325, NAP, rodna ravnopravnost, rodna perspektiva, organizacija civilnog društva, seksualni zločin
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •