•  
    • Nadležnosti i ovlašćenja vojne policije - pravna (ne)uređenost
     • Publikacije

     • Autor: Bogoljub Milosavljević
     • Nadležnosti i ovlašćenja vojne policije - pravna (ne)uređenost

     • Saradnik BCBP Bogoljub Milosavljević u novoj publikaciji objasnio je pravnu (ne)uređenost nadležnosti i ovlašćenja vojne policije u Republici Srbiji, posebno u odnosu prema civilima – građanima koji nisu pripadnici Vojske Srbije ili lica zaposlena u Ministarstvu odbrane.

    • Ka bezbednim javnim skupovima
     • Publikacije

     • Autor: Lazar Čovs
     • Ka bezbednim javnim skupovima

     • Saradnik BCBP Lazar Čovs u ovom priručniku odgovara na pitanje kako organizovati javni skup koji će biti bezbedan za učesnike i učesnice.

    • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić
     • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?

     • Vojna neutralnost Srbije shvata se kao balansiranje između NATO i Rusije. Predlog nove Strategije odbrane ukazuje na to kakve će posledice jačanje vojne neutralnosti imati po sistem odbrane, budžet i građane, pisala je istraživačica BCBP Katarina Đokić.

    • Pravo na snimanje okupljanja
     • Publikacije

     • Autor: Dunja Tasić
     • Pravo na snimanje okupljanja

     • Prava građana na snimanje službenih i privatnih lica na protestima, građanskim akcijama i drugim javnim skupovima, kao i okolnosti na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom snimanja i eventualne pravne posledice saradnica BCBP Dunja Tasić objasnila je u najnovijem priručniku BCBP.

    Nadležnosti i ovlašćenja vojne policije - pravna (ne)uređenostKa bezbednim javnim skupovimaVojno neutralna evropska Srbija između Republike Srpske i Velike AlbanijeVojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?Pravo na snimanje okupljanja
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2018
     • Uzbunjivači u policiji: Zapadni Balkan

     • Analiza bi trebalo da posluži kao polazište stvarne procene uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača u policiji i razgovora o značaju ovog mehanizma u borbi protiv korupcije.

    • Uzbunjivanje je jedan od značajnih mehanizama suzbijanja korupcije, koja je na Zapadnom Balkanu rasprostranjena i duboko ukorenjena. Posebno je važno da uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača u policiji bude odgovarajuća i efikasna, imajući u vidu njenu ulogu u borbi protiv korupcije.

      

     U analizi je utvrđeno koliko su pravni okviri u oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača (sa naglaskom na primenu ovog mehanizma u policiji) u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu usaglašeni sa međunarodnim standardima Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i međunarodne policijske organizacije INTERPOL. Za tu svrhu izabrano je 16 međunarodnih standarda i preporuka.

      

     Glavni nalazi

      

     Pravni okvir u oblasti uzbunjivanja na Zapadnom Balkanu je usklađen u najvećoj meri sa međunarodnim standardima, mada postoji prostor za unapređenje zakona i učenje jednih od drugih.

      

     Više od 80 odsto preporuka i standarda međunarodnih organizacija za uzbunjivanje je potpuno ili delimično deo legislative u regionu. Svega 11 odsto nije ispunjeno, dok ispunjenost jednog standarda nije moguće izmeriti zbog nedostatka javno dostupnih informacija.

      

     Pravni okviri u oblasti uzbunjivanja u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini u najvećoj meri prate međunarodne standarde i preporuke, dok u Albaniji i na Kosovu manje.

      

     Značajan prostor za unapređenje postoji u delu koji se tiče podsticanja policijskih službenika da prijave zloupotrebe.

      

     Stiče se utisak da, bez obzira na značajan stepen ispunjenosti međunarodnih standarda u zakonskim rešenjima, primena mehanizma uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača nije dovoljno zaživela u regionu.

      

     U regionu postoji tendencija da se suzi mogućnost otkrivanja informacija u javnosti o nepravilnostima, što dovodi u sumnju posvećenost Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Kosova da uzbunjivanje pokaže rezultate u praksi i doprinese borbi protiv korupcije.

      

     Na Zapadnom Balkanu sistemski se ne prati sprovođenje mehanizma uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača u policiji, pri čemu zakon u većem delu regiona zapostavlja ocenjivanje efikasnosti normativnog i institucionalnog okvira za zaštitu uzbunjivača.

      

     Jedini zvanični podaci o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača postoje u izveštajima nezavisnih državnih kontrolnih institucija, koje su nadležne za spoljašnje uzbunjivanje, ili u izveštajima ministarstava pravde. Međutim, takvi izveštaji su zbirni i u njima se ne ocenjuje posebno uzbunjivanje u policiji ili nekim drugim oblastima koje su posebno rizične za pojavu korupcije.

      

     Sadržaj i način istraživanja

      

     U prvom i drugom delu analize opisani su pojam, vrste i značaj uzbunjivanja za borbu protiv korupcije, odnosno specifičnosti funkcionisanja ovog mehanizma u policiji.

      

     U trećem, glavnom delu analizirana je usaglašenost pravnog okvira uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača na Zapadnom Balkanu sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Dodatno, u ovom delu analize nalaze se i primeri iz Srbije, koji ukazuju na probleme do kojih dolazi tokom primene mehanizma uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača u policiji.

      

     Prilikom istraživanja primarno je korišćen metod analize sadržaja relevantnih međunarodnih ugovora i dokumenata, zakona, podzakonskih propisa i internih akata u regionu, koji uređuju uzbunjivanje i rad policije. Pored toga, tokom septembra 2018. godine obavljeni su intervjui sa predstavnicima osam organizacija civilnog društva u regionu, a u slučaju Srbije i intervju sa Sindikatom policije Sloga. Dodatno, analiza pruža osvrt jedino na slučajeve iz prakse u Srbiji s obzirom na manjak dostupnih informacija o uzbunjivanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu.

      

     Analiza je objavljena u okviru projekta„Puls integriteta i poverenja u policiju na Zapadnom Balkanu”, koji treba da doprinese povećanju poverenja u policiju. Zbog toga se sedam organizacija civilnog društva iz regiona okupilo u POINTPULSmrežu, koju čine: Analytica iz Skoplja, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Balkanska istraživačka mreža iz Beograda, Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Institut Alternativa iz Podgorice, Institut za medijaciju i demokratiju iz Tirane i Kosovski centar za sigurnosne studije iz Prištine. Projekat podržava Evropska unija svojim programom „Podsticanje civilnog društva” u okviru „Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)”.

      

     Za sadržaj ovog izveštaja odgovoran je isključivo autor. Stavovi koji su izneti u ovom dokumentu nisu nužno i stavovi Evropske unije.

    • Tagovi: policija, uzbunjivači, zaštita uzbunjivača, POINTPULSE, Saša Đorđević
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •