•  
    • Ka bezbednim javnim skupovima
     • Publikacije

     • Autor: Lazar Čovs
     • Ka bezbednim javnim skupovima

     • Saradnik BCBP Lazar Čovs u ovom priručniku odgovara na pitanje kako organizovati javni skup koji će biti bezbedan za učesnike i učesnice.

    • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić
     • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?

     • Vojna neutralnost Srbije shvata se kao balansiranje između NATO i Rusije. Predlog nove Strategije odbrane ukazuje na to kakve će posledice jačanje vojne neutralnosti imati po sistem odbrane, budžet i građane, pisala je istraživačica BCBP Katarina Đokić.

    • Pravo na snimanje okupljanja
     • Publikacije

     • Autor: Dunja Tasić
     • Pravo na snimanje okupljanja

     • Prava građana na snimanje službenih i privatnih lica na protestima, građanskim akcijama i drugim javnim skupovima, kao i okolnosti na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom snimanja i eventualne pravne posledice saradnica BCBP Dunja Tasić objasnila je u najnovijem priručniku BCBP.

    Ka bezbednim javnim skupovimaVojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?Vojno neutralna evropska Srbija između Republike Srpske i Velike AlbanijePravo na snimanje okupljanjaStaze i stranputice evropske revolucije zaštite ličnih podataka u represivnom aparatu
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2018
     • Preporuke radne grupe NKEU za Pogljavlje 24 – pravda, sloboda i bezbednost

     • BCBP je kao koordinator Radne grupe NKEU za Poglavlje 24 zajedno sa članicama radne grupe formulisao preporuke upućene Vladi Republike Srbije.

    • 1.  Potrebno je sledeća prelazna merila koja su izostavljena u revidiranom Akcionom planu, uneti u novu verziju AP i pretočiti u ciljeve, aktivnosti:

      

     • Krijumčarenje ljudi - Srbija preuzima korake za sprovođenje dodatnih mera koje bi omogućile institucijama za sprovođenje zakona da na delotvoran način identifikuju i razbiju organizovane kriminalne
      grupe odgovorne za krijumčarenje
      migranata na njenoj teritoriji.
      (str. 2 dokumenta Prelazna merila za
      Poglavlje 24 na stranici posvećenoj
      pregovorima sa EU na sajtu MUP-a).
     • Operativna nezavisnost policije: Srbija preduzima detaljne korake za uspostavljanje jakih zaštitnih mera kojima se obezbeđuje jačanje integriteta i operativna nezavisnost policijskih službi od političkih interesa i njihova zaštita od uticaja kriminala” (str. 6 dokumenta Prelazna merila za Poglavlje 24 na stranici posvećenoj pregovorima sa EU na sajtu MUP-a).
     • Aktivnosti koje se odnose na prelazno merilo ”preduzeti korake usmerene u pravcu... proaktivne identifikacije i adekvatne zaštite žrtava trgovine ljudima“ (str.8).

      

     2.  U revidiranom Akcionom planu zadržati i ažurirati pregled dostignutog nivoa reforme policije u skladu sa preporukom iz Skrining izveštaja:  o profesionalizaciji policije i racionalizacije njene strukture u cilju unapređenja efikasnosti policije. Imajući u vidu, da planirane aktivnosti navedene u prethodnim verzijama Akcionog plana nisu u potpunosti sprovedene, predlažemo da se ove informacije vrate u Uvodni deo AP ili kao Prilog AP, ali da se o njima redovno izveštava. Ovo je važno jer su aktivnosti poput reforme organizacione strukture, definisanje potrebnog broja zaposlenih, razlikovanje civilnih od policijskih službenika, karijerno napredovanje itd. preduslov za sve druge reforme u okviru Poglavlja 24, kao i za ispunjenje prelaznog merila o operativnoj autonomiji policije. Pored toga, o aktivnostima koje su sprovedene, neophodno je kontinuirano izveštavanje, kako bi mogli i građansko društvo moglo da prati efekti novousvojenih dokumenata i praksi i dovode u vezu sa specifičnim ciljevima u potpoglavljima Akcionog plana.

      

     3.  Izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana unaprediti tako što bi se redovno objavljivali statistički podaci koji se prikupljaju i dostavljaju EK kao dokaz kapaciteta za sprovođenje i izvršenje reformi u Poglavlju 24 u tzv. Track record tables. Tu pre svega mislimo na statističke podatke koji su navođeni u Izveštaju o napretku kao npr.  broj razmenjenig podataka preko kanala policijske saradnje, u delu za organizovani kriminal - broj lica protiv kojih su pokrenute istrage, broj lica prema kojima su preduzete dokazne radnje, broj pravosnažnih presuda; u delu migracija - broj otkrivenih iregularnih migranata, broj tražilaca azila itd. Ovi podaci ne sadrže lične podatke, te mogu biti javno dostupni. Predlažemo da objavljena informacija sadrži podatke i za prethodne godine, tamo gde postoje, kako bi bilo omogućeno praćenje trendova i da bude ažurirana na šest meseci u skladu sa dinamikom izveštavanja EK. Pored toga, potrebno je ažurirati stranice MUP spiskom potpisanih bilateralnih i multilateralnih sporazuma o policijskoj saradnji,  kao i obaveza iz regionalnih strateških dokumenata (npr. Mapa puta). Poželjno je objaviti i originalan tekst sporazuma kao što je to uradilo Ministarstvo pravde.

    • Tagovi: NKEU, Poglavlje 24, evroatlantske integracije, eu, Srbija i EU
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •