•  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Ova analiza usmerena je na medijsko izveštavanje o određenim ključnim rečima: vojne vežbe, mirovne misije, multinacionalne operacije i IPAP. Ključne reči su izabrane jer dobijaju značajnu pažnju u medijima, ali često postoji mešavina tačnih i netačnih informacija o njima u izveštajima. Analiza obuhvata 383 medijska izveštaja objavljena između 1. decembra 2018. i 28. febraura 2019. Medijski izvori uključuju internet portale, štampane medije, TV i radio.

      

     Cilj je bio da se utvrdi koliko često i u kom kontekstu se ove teme javljaju u medijima, koji medijski izvori o njima najviše izveštavaju i da li se spominju u pozitivnom, neutralnom ili negativnom tonu.

     Takođe je posmatrano koliko se često spominju kjučni međunarodni akteri, NATO, Rusija i EU. Analiziran je i ton prema NATO i Rusiji u izveštajima o vojnim vežbama i ton originalnih izvora u izveštajima o IPAP-u.

      

     Glavni zaključci

      

     U srpskim medijima mirovne misije i vojne vežbe se uglavnom spominju u kontekstu Kosova. Multinacionalne operacije se najčešće pojavljuju u pozitivnom kontekstu. Individualni akcioni plan partnerstva se mahom pominje u pozitivnom tonu, mada su izveštaji generalno polarizovani i broj neutralnih tekstova je prilično mali. Uopšteno, vojne vežbe su tema o kojoj se najčešće pisalo. Međutim, u izveštajima o vojnim vežbama Rusija se nikad ne spominje u negativnom tonu. Sa druge strane, u ovim izveštajima NATO se primarno spominje u neutralnom ili negativnom tonu.

      

     Publikacija je objavljena uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu u okviru projekta "Istraživanje najbolje moguće saradnje: kakvu ulogu treba da ima NATO u Srbiji i regionu?" Izraženi stavovi pripadaju autoru i ne odražavaju stavove Velike Britanije.

    • Tagovi: IPAP, vojne vežbe, mirovne operacije, mediji, NATO i Srbija, regionalna saradnja, vojna saradnja, stažiranje
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •