•  
    • Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzora
     • Publikacije

     • Autor: Jelena Pejić
     • Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzora

     • Kako bezbjednosni organi treba da štite lične podatke kojim rukuju, zašto su za njih neophodna posebna pravila, i zašto su evropski propisi u ovoj oblasti važni za Srbiju, istraživačica BCBP Jelena Pejić pitala je Jurja Sajferta, advokata i evropskog eksperta u oblasti zaštite ličnih ...

    • Dobro nam došla, milicijo vaša
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Dobro nam došla, milicijo vaša

     • Postoji realna opasnost da komunalna milicija postane sredstvo partijskog zapošljavanja i zaštite vlasti, pisao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Komunalna (policija) milicija
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Komunalna (policija) milicija

     • Postoji opasnost da komunalna milicija postane sredstvo zaštite vlasti, a ne brige o komunalnom redu. Zato treba otvoriti javnu raspravu o budućnosti ove službe koja će biti transparentna, participativna i inkluzivna, ukazao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor:
     • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji

     • Radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izdvaja ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o javnosti podataka u sektoru bezbednosti, kao i informisanju građana o radu sektora i bezbednosnim temama. Istraživanje je sprovedeno u martu 2019. godine na reprezentativnom uzorku od ...

    Zaštita ličnih podataka čuva individualnu slobodu u eri masovnog nadzoraDobro nam došla, milicijo vašaKomunalna (policija) milicijaStavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u SrbijiStudija slučaja: Pretnje i pritisci na aktiviste i nezavisne novinare u Srbiji
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2019
     • Ustavna zamisao kontrole i nadzora poslenika bezbednosti Srbije

     • Šta ometa tok reforme sektora bezbednosti u Srbiji, kako se koncept demokratske civilne kontrole bezbednosnih organa primenjuje i zašto ustavno uređenje ove oblasti može da pomogne reformi, objasnio je prof. dr Miroslav Hadžić u novoj publikaciji BCBP.

    • Autor ovim tekstom nudi jedan od mogućih predloga za izmenu i/ili dopunu Ustava Srbije u delu koji uređuje kontrolu i nadzor bezbednosnog sektora i time pruža doprinos raspravi o promeni Ustava Srbije koja je zvanično najavljivana od 2015. Tokom prethodne dve godine Vlada Srbije svela je zamah promene na ustavne amandmane samo u oblasti pravosuđa, s obzirom da je to uslov za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. U tom procesu kome se još ne nazire kraj, izmene najvišeg pravnog akta u Srbiji pisane su u „gluvim sobama” sadašnjih vlastodržaca i skrojene po meri njihovih interesa, dok je stručna javnost zanemarena, a njeni istaknuti predstavnici verbalno napadani.

      

     Izvan zamaha ustavnih izmena ostala su različita područja života građana, političke zajednice i države Srbije. Vlast, ali i većina njenih oponenata uporno izbegavaju svaku raspravu o potrebi da se Ustavom temeljno (pre)urede područja lične, javne i kolektivne (državne) bezbednosti. Svodni nalazi autorove analize
     pokazuju da u Srbiji, kao i u njenim federalnim prethodnicama,
     načelo demokratske civilne kontrole i javnog nadzora
     državnih posednika sile nije nikad bilo predmet zasebne,
     sveobuhvatne i sistemske ustavne i zakonske regulative.

      

     U tu svrhu autor iznosi niz konkretnih preporuka. Predlaže se da se bezbednost Srbije i njenih građana definiše kao opšte, zajedničko i javno dobro, da se u tekst Ustava uvede sistem bezbednosti i Savet za nacionalnu bezbednost, da se utvrde misije svih bezbednosnih aktera i njihova interesna, politička i ideološka nepristrasnost. Demokratskoj civilnoj kontroli i javnom nadzoru treba Ustavom izričito podvrgnuti, pored Vojske, i policiju i službe bezbednosti, kao i druge državne organe koji imaju neko od policijskih ovlašćenja. Ustav treba da predvidi i da Strategiju nacionalne bezbednosti usvaja Narodna skupština, te da ju jednom godišnje izveštava Savet za nacionalnu bezbednost o svom radu i bezbednosnom stanju u zemlji, a predsednik Republike o učincima komandovanja Vojskom Srbije.

      

     Publikacija sadrži sedam celina. U prvom odeljku autor secira koncept demokratske civilne kontrole i izdvaja njene pokazatelje kako bi ih primenio u analizi skorašnjeg ustavnog i bezbednosnog nasleđa Srbije (drugi odeljak). Potom se uporedo razmatraju odredbe jugoslovenskih ustava i Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora o kontroli i nadzoru vojske, policije i službi bezbednosti (treći odeljak). U četvrtom odeljku detaljno se analiziraju odredbe važećeg Ustava Srbije iz 2006, kao i njihova politička recepcija i zakonska razrada iz ugla koncepta demokratske civilne kontrole nad sektorom bezbednosti.

      

     U petom odeljku  razmatraju se ključne odlike političke i bezbednosne dinamike u Srbiji, koju je nakon 2012. godine rečju i delom oblikovao vladajući režim Srpske napredne stranke. Potom je bliže osmotreno na koji to način aktuelni vlastodršci upravljaju i komanduju državnim aparatima prinude, te koji to tip kontrole i nadzora oni nad njima praktikuju (šesti odeljak). U završnom odeljku izložen je i kratko obrazložen predlog za izmene onog dela Ustava u kom je uređena kontrola i nadzor nad bezbednosnim poslenicima Srbije. 

    • Tagovi: ustavno uređenje sistema bezbednosti, ustav, Ustav Srbije, Miroslav Hadžić
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •