•  
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2018
     • Hronologija pregovora o poglavlju 24

     • Kao koordinator Radne grupe NKEU za Poglavlje 24 BCBP je u saradnji sa članicama radne grupe pripremio hronologiju pregovora o Poglavlju 24.

    •  

      

      

     Hronologija pregovora o poglavlju 24

     2-4. oktobar 2013.

     Održan eksplanatorni skrining u Briselu, na kojem su predstavljani propisi Evropske unije u poglavlju 24

     11-13. decembar 2013.

     Održan bilateralni skrining u Briselu, na kom je Srbija predstavila domaće zakonodavstvo u okviru politika iz poglavlja 24 i utvrdila razlike koje postoje u odnosu na evropski korpus prava

     21. januar 2014.

     Prva međuvladina konferencija na kojoj su zvanično otvoreni pregovori Srbije sa EU i predstavljen Pregovarački okvir

     15. maj 2014.

     Evropska komisija dostavila Srbiji Izveštaj sa skrininga za poglavlje 24

     24. jul 2014.

     Odlukom Vlade uspostavljena je Pregovaračka grupa za poglavlje 24

     8. septembar 2014.

     Prvi Nacrt akcionog plana za poglavlje 24 završen i dostavljen EK

     septembar 2014-septembar 2015.

     U procesu konsultacija sa EK, građanskim društvom i ostalom zainteresovanom javnošću, AP 24 se revidira još tri puta

     9. septembar 2015.

     EK dala pozitivno mišljenje na AP 24

     9. oktobar 2015.

     EK izradila Izveštaj o ispunjenosti merila za otvaranje poglavlja (OBAR) u kom je i formalno pozitivno ocenila AP 24

     januar-maj 2016.

     Srbija radi na pripremi Pregovaračke pozicije za Poglavlje 24 i usvaja je Vlada Srbije na sednici 24. maja 2016.

     18. jul 2016.

     Održana Međuvladina konferencija na kojoj je poglavlje 24 otvoreno i na kojoj je predstavljena pregovaračka pozicija i prelazna merila za ovo poglavlje

     januar 2017.

     MUP objavio prvi šestomesečni izveštaj o ispunjenosti AP 24 za period jul-decembar 2016. godine

     maj 2017.

     Evropska komisija objavila `Non-paper` tj. Izveštaj o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju

     jul 2017.

     MUP objavio drugi šestomesečni izveštaj o ispunjenosti AP 24 za period januar-jun 2017. godine

     novembar 2017.

     Evropska komisija izdala `Non-paper` tj. Izveštaj o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju

     januar 2018.

     MUP objavio treći šestomesečni izveštaj o ispunjenosti AP 24 za period jul-decembar 2017. godine

     februar 2018.

     Evropska komisija objavila strategiju proširenja tj. Verodostojnu perspektivu proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu

     april 2018.

     Evropska komisija objavila izveštaj o napretku

     avgust 2018.

     MUP objavio četvrti šestomesečni izveštaj o ispunjenosti AP 24 za period januar-jun 2018. godine

     novembar 2018.

     Evropska komisija izdala `Non-paper` tj. Izveštaj o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju

      

    • Tagovi: evroatlantske integracije, Evropska unija, Srbija i EU, Poglavlje 24, NKEU
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •