•  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Ko smo mi?

     Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM) su tri nezavisna istraživačka centra iz Beograda, Prištine i Tirane specijalizovana za istraživanje bezbednosnih pitanja. Povezuje nas zajednički interes za promociju ljudske bezbednosti i demokratizacije. Uvereni smo da kompetentno učešće građanskog društva u bezbednosnoj politici može učiniti upravljanje sektorom bezbednosti reprezentativnijim, transparentnijim, demokratičnijim i efikasnijim. Pre ove inicijative, sarađivali smo od 2009. godine u regionalnom istraživanju o napretku reforme sektora bezbednosti (RSB) i transformaciji regiona iz konfliktne zone u bezbednosnu zajednicu. Osim toga, naše tri organizacije imaju iskustvo u bavljenju širokim spektrom tema, kao što su teritorijalni i granični sporovi u regionu, izgradnja poverenja, pomirenje i umrežavanje bezbednosnih profesionalaca i mladih.

     U čije ime govorimo?

     Na sastancima Foruma za bezbednosna istraživanjazastupamo samo svoje lične stavove i ni na koji način ne nastojimo da govorimo u ime celih organizacija, vlada, ili bilo kojih drugim interesnih grupa. Nalazi istraživanjai inicijative za zastupanje ne odražavaju stavove Ministarstva spoljnih poslova Norveške koje je podržalo sprovođenje ovog projekta.

     Šta želimo da postignemo?

     Želimo da unapredimo razumevanje bilateralnih i trilateralnih bezbednosnih problema kroz uspostavljanje veza između stručnih javnosti (Beograd-Priština-Tirana) i da povećamo transparentnost upravljanja sektorom bezbednosti. U tu svrhu, tri istraživačka centra organizovaćeneposrednu razmenu iskustava, analizu pouka iz drugih sličnih konteksta, kao i rad sa bezbednosnim zajednicama u Beogradu, Prištini i Tirani.

     Koje probleme želimo da rešimo?

     U regionu postoji bezbednosna dilema usled netransparentnog upravljanja sektorima bezbednosti,  nedostatkom verodostojnih informacija i nepristrasnih izvora o događajima u druga dva centra i nasleđenim strahovima i nepoverenjem. Ovo je u velikoj meri uslovljeno nedostatkom dirketne komunikacije između Beograda, Prištine i Tirane, čak i u okviru građanskog društva i akademske zajednice. Posledica ovog stanja je  nepotpuno znanje o drugim zajednicama (naročito bezbednosnim zajednicama), kao i istrajavanje ukorenjenih stereotipa i zabluda. Nedovoljna transparentnost otežava nadzor sektora (uključujući i nadzor društva), kao i izgradnju poverenja neophodnog za regionalnu bezbednosnu saradnju. Problemi koji trenutno preovlađuju ne samo da doprinese bezbednosnoj dilemi u regionu, nego i ometaju demokratizaciju i reformske procese u ova tri društva, tako što skreću pažnju sa drugih važnih domaćih (društvenih, ekonomskih i političkih) problema.

     Šta planiramo da uradimo?

     Na ostvarivanju ciljeva ovog projekta radićmo kroz istraživanja, umrežavanje, javno zastupanje i izgradnju kapaciteta organizacija koje učestvuju u realizaciji aktivnosti Foruma.

     Istraživanja 

     ključnih tema od zajedničkog interesa u vezi sa percepcijom pretnji, slabostima bezbednosnog upravljanja i sistema odgovornosti do kojih dolazi usled nedostatka saradnje, kao i istraživanja drugih relevantnih izvora koji imaju za cilj da poboljšaju razumevanje političke dinamike i bezbednosne transformacije „druge strane“. Svaka od organizacija koje učestvuju na ovom projektu pripremiće po dve publikacije godišnje, koje će biti dostupne srpskom i albanskom jeziku. Proizvodi istraživanja biće zasnovani na analizi empirijskih podataka, i na taj način će popuniti praznine u trenutnom korpusu znanja o ovim pitanjima. U prikupljanju i analizi podataka biće korišćeni različiti metodi društvenih nauka.

     Umrežavanje i javno zastupanje 

     biće koncetrisani okoodržavanja sastanaka Foruma za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana, koji će se održavati tri puta godišnjeu svakom od navedenih gradova. Sastanci će biti organizovani sa ciljem da se o rezultatima istraživanja diskutuje sa pripadnicima bezbednosnih zajednica u tri grada. Forum će biti organizovan po Chatham House pravilu, čime se obezbeđuje „siguran prostor“ za otvorenu diskusiju između zaposlenih u bezbednosnim institucijama, donosioca odluka i akademske zajednice  sa ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje bilateralne i trilateralne bezbednosne saradnje. Druga aktivnost će biti letnja škola. Ona će biti održana u drugoj godini projekta i težiće da okupi perspektivne pripadnike bezbednosnih zajednica iz sve tri sredine. Učesnici će steći znanja o različitim regionalnim bezbednosnim problemima, pre svega onim u vezi sa izgradnjom poverenja i saradnje i  metodama analize i kreiranja bezbednosnih politika. Ovo će omogućiti razvijanje veza između budućih donosioca odluka, stručnjaka i aktivista iz građanskog društva. Konačno, u sve tri sredine biće organizovane rasprave sa domaćom stručnom javnosti dva puta godišnje. Svaka od organizacija okupiće članove nacionalne bezbednosne zajednice kako bi im predstavila najnovije nalaze istraživanja i ohrabrila ih da podele svoje stavove o ovim nalazima. Time će se uspostaviti veća povezanost između procesa istraživanja i kreiranja politike.

     Izgradnja kapaciteta organizacija 

     koje realizaciju projekat uključuje i tri zajedničke obuke o relevantnim istraživačkim veštinama i razmenu istraživača. Ova razmena će omogućiti istraživačima da bliže sarađuju sa svojim kolegama iz partnerskih organizacija u njihovoj sredini, kako bi jedan deo istraživanja sproveli zajednički.

    • Tagovi: Forum za bezbednosna istraživanja, Srbija, Kosovo, albanija, regionalna bezbednost
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •